Opgelicht? Geld terug na aansprakelijk stellen dader

Getty Images

Het werkt echt! Je geld terug eisen na online fraude. Gedupeerden vorderen zelf het overgemaakte geld terug, zonder te wachten op onderzoek van de politie.

In 2021 experimenteerde de politie met deze methode. Voor veel mensen is het een mooie uitkomst. Ruim 200 slchtoffers van aan- en verkoopfraude deden mee. De politie gaf gegevens van fraudeurs door aan twee incasso-instanties. Die instanties sommeerden de daders om het geld terug te betalen. Vaak met succes: in bijna de helft van de zaken hebben slachtoffers hun geld terug gekregen of een betalingsregeling getroffen. Een kwart vasn de zaken ligt bij de kantonrechter, die bepaalt of het geld moet worden terugebetaald.

Veel slachtoffers zijn tevreden met de gang van zaken. 

Een tsunami van fraude

Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat in 2020 één op de zes Nederlanders slachtoffer werd van fraude, meestal online. Fraude door verkopers die na betaling niets leveren is het meest nijpend. Er kwamen per dag 200 meldingen van internetoplichting binnen.

Wie aangifte doet, blijft vaak met lege handen achter. De politie heeft geen tijd om alle zaken te onderzoeken. Om de slachtoffers toch te helpen werd deze proef gestart met de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) en de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG). Beide berekenen ook hun eigen kosten door aan de oplichter.

Voorwaarden

In dit geval spitste het experiment zich toe op aan- en verkoopfraude. Wel golden er voorwaarden, het moest gaan om meerdere aangiften en de verdachte mocht niet ''kwetsbaar'' zijn: verslaafd aan drugs of kampend met schulden. Ook minderjarigen bleven buiten beschouwing.

Maar ook buiten dit experiment om kun je het altijd proberen. De mogelijheden voor slachtoffers van online fraude zijn verruimd. Ze mogen bij de bank de naam- en adresgegevens (NAW) van de oplichter opvragen. Vervolgens kunt u zelf een advocaat, incassobureau of deurwaarder inschakelen.

Auteur 
  • David de Wilde