Aandacht voor rekening fysiotherapeut

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapie. De aanleiding is vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht.

Patiënten die twijfelen aan de rekening van hun fysiotherapeut kunnen deze controleren in de ‘mijn omgeving’ van hun zorgverzekering. Een hulpmiddel daarbij is de factsheet van de NZa. Vragen over de juistheid van de factuur kunt u stellen aan de fysiotherapeut of aan de zorgverzekeraar. Denkt u dat de rekening niet klopt, dan kun u dat melden bij de NZa.

Zorgverzekering

Fysiotherapie zit voor een klein deel in de basisverzekering. Verzekerden met een chronische aandoening krijgen fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. De eerste twintig behandelingen betaalt de verzekerde zelf. Als er geen chronische aandoening is, betaalt de basisverzekering helemaal niets. Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste negen behandelingen vergoed en eventueel de volgende negen behandelingen ook. Kinderen met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen vergoed krijgen.

[[advertorial uid="3473321"]]

Aanvullende verzekering

Verzekerden die deze vergoeding uit de basisverzekering te karig vinden kunnen een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, verschilt per polis, zodat het raadzaam is de polisvoorwaarden goed te lezen. In grote lijnen geldt: hoe duurder de aanvullende verzekering,k des te meer behandelingen worden vergoed.

Bron: www.nza.nl/