Autoverzekeraars boeken beter resultaat

Getty Images

De afgelopen jaren hebben autoverzekeringen de premie voor een WA-verzekering verhoogd. In 2018 maakten verzekeraars daardoor minder verlies op deze verzekering. De komende jaren moet blijken of de premieverhogingen voldoende zijn voor een positief resultaat.

Dat meldt De Nederlandsche Bank op basis van de jaarlijkse rapportages van verzekeraars. Sinds 2008 maken verzekeraars technisch verlies op de WA-verzekering. Dat betekent dat de premie-inkomsten lager zijn dan de schade plus de kosten. Van 2011 tot en met 2017 werden de verliezen ieder jaar groter. Vorig jaar is het verlies afgenomen tot 308 miljoen euro op een verdiende premie van 2309 miljoen euro. De verliezen gelden alleen voor de WA-verzekering. Op de casco-verzekering maken verzekeraar gemiddeld wel winst. Deze winst compenseert de verliezen voor een deel.

Positief resultaat

Ondanks het technische verlies op de WA-verzekring boeken autoverzekeringen onder aan de streep toch een positief resultaat. Voor een klein deel komt dit door de winst op andere verzekeringen, maar het grootste deel komt uit beleggingsopbrengsten. Het netto resultaat van verzekeraars is dus voor een groot deel afhankelijk van de situatie op de financiële markten. In 2018 zijn de beleggingsresultaten bijna gehalveerd, van 626 miljoen euro in 2017 tot 367 miljoen euro in 2018.

Bron(nen): DNB

Auteur 
  • Perry van Dijk