Bouwvallige schuur beperkt verzekerd

Een bouwvallige schuur die tijdens een storm beschadigd raakt, is slechts gedeeltelijk verzekerd op de opstalverzekering. De schade die te wijten is aan achterstallig onderhoud hoeft de verzekeraar niet te vergoeden.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Tijdens een storm in februari 2020 ontstaat schade aan de tuinschuur van een verzekerde. De deur waait uit het schuurtje, het dak komt los en de rechterkant raakt beschadigd. Een ingeschakelde expert constateert dat het schuurtje bouwvallig is en op plekken verrot. De verzekeraar wijst de claim daarom af vanwege onvoldoende onderhoud, een uitsluiting die in de polisvoorwaarden staat. De verzekerde accepteert deze afwijzing niet. Bij het Kifid vertelt de expert dat de schade voor maximaal dertig procent veroorzaakt is door de storm. Voor zeventig procent is de schade te wijten aan achterstallig onderhoud. De expert schat dat herstel ongeveer 220 euro kost. De verzekerde begroot de reparatie op achthonderd euro. Hij stelt dat het schuurtje waterdicht was en in redelijke staat. Dat het slecht in de verf zit, is geen oorzaak van de schade.

Eigen risico

Het Kifid oordeelt dat er twee oorzaken zijn voor de schade: storm en achterstallig onderhoud. Voor het vaststellen van de schade baseert het Kifid zich op de expert. Dertig procent is door de storm veroorzaakt. Bij een schade van achthonderd euro komt dat neer op 240 euro. Voor stormschade geldt een eigen risico van 250 euro. De schade is dus lager dan het eigen risico, en dus hoeft de verzekering niet uit te keren.