Deze brand is écht niet aangestoken

Henny Groote zag haar sprookjeshotel in het Drentse Den Hool afbranden, maar verzekeraar Univé weigert uit te keren. Denken verzekeraars te snel aan brandstichting?

Ze is dol op sprookjes, de 60-jarige Henny Groote, alleen lijkt ze nu zelf in een boos sprookje beland. Haar levenswerk, hotel De Tovenaarsberg, brandde op 24 september tot de bodem toe af. ,,Het was rond vijf uur ’s middags toen ik voor het raam plotseling een dikke wolk zag verschijnen.” Even dacht ze dat de rook bij de buren vandaan kwam. ,,Maar het was m’n eigen pand. Toen de brandweer arriveerde, kwamen de vlammen al uit het dak.”

Groote kan wel janken als ze kijkt naar de zwartgeblakerde resten die zijn overgebleven. Ze had De Tovenaarsberg in 2000 gekocht en vervolgens geheel in sprookjesstijl opgeknapt. Bijna vier ton investeerde ze er de afgelopen jaren in. ,,Alle werkzaamheden waren bijna af. Ik ben gek op sprookjes en wilde er mijn eigen fantasiewereld van maken.” Vandaar dat het hotel onder meer een Spiegelkamer, Trollenkamer en een Heksensuite kende.

Gelukkig was het hotel goed verzekerd. Dacht ze. Bij verzekeraar Univé, in het Noorden gevestigd en bekend met de regio. ,,Het pand is voor een kleine miljoen euro tegen herbouwwaarde gedekt plus garantie tegen onderverzekering.” De inboedel-polis liep bij Aegon en bedroeg 80.000 euro. ,,De opstalpolis is vanwege alle verbouwingen meerdere keren in waarde verhoogd. De adviseurs kwamen jaarlijks langs.”

Geen cent

Een half jaar later heeft Groote, alle polissen ten spijt, nog steeds geen cent gezien. Univé weigert uit te keren. Volgens de verzekeraar zou zou zij de brand zelf hebben gesticht.

Niet dat daar sluitend bewijs voor is: De brand was zo heftig dat technisch onderzoek onmogelijk bleek. De politie kon na drie dagen niets vinden en sloot het onderzoek. Verzekeraar Univé liet de brand echter ook onderzoeken door onderzoeksbureau Compander. De conclusie: de brand is aangestoken door Groote zelf, bovendien voldeed de elektra in De Tovenaarsberg niet aan de laatste eisen. Op basis van beide conclusies weigert Univé uit te keren.

Advies: Neem een eigen onderzoeker!

Verzekeringsfraude komt in 0,1 tot 1 procent van de brandpolissen voor, concludeert het Verbond van Verzekeraars op basis van eigen onderzoek. Volgens contra-expert Anton Coolen van Coolen Expertise proberen verzekeraars bij grote schades uitkering veel vaker te voorkomen. Hij adviseert verzekerden dan ook meteen na de brand een eigen expert en onderzoeker in de arm nemen voor een contra-expertise. ,,De eerste 24 uur is de oorzaak het beste te achterhalen. Helaas is een verzekerde dan vaak niet in staat rationeel te beslissen. Bovendien laat de verzekeraar de resten vaak snel na het onderzoek opruimen."

Volgens Coolen zijn verzekeraars absoluut niet te vertrouwen. ,,Zij hebben een enorme machtpositie verworven. Waren (contra)expertisebureau's en onderzoekbureau's tien jaar geleden nog onafhankelijk, nu zijn die vaak eigendom van verzekeraars." Hij noemt de zaak Groote geen uitzondering. ,,Ik zie praktijken zoals van Compander zeer regelmatig. Ons contra-expertisebureau heeft er maandelijks mee te maken."

Groote's advocaat Backx heeft dezelfde ervaring, waarbij Univé er negatief uitspringt. ,,Ik heb nog drie vergelijkbare zaken lopen." Ook tv-programma Zembla besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de problematiek. Op de onafhankelijkheid van onderzoeksbureau's valt veel af te dingen, zegt Coolen. ,,Een bureau dat voor 100 procent eigendom is van de verzekeraar is per definitie niet onafhankelijk. Zulk onderzoek gebeurt met de polisvoorwaarden in de hand."

Probleem is dat particuliere bureau's vrijwel alleen met oud-rechercheurs werken. Zij zijn gewend naar strafbare feiten te zoeken. Het gevaar van tunnelvisie ligt dan op de loer. Bovendien dreigt het gevaar van een te nauwe en amicale omgang met de politie, zegt brandonderzoeker Peter Reijman. ,,Velen kennen elkaar uit het wereldje, het is oude jongens krentenbrood. Dan arriveert de politie op de brandlocatie en is de expert van de verzekeraar er al. Die vraagt of hij mag meelopen. Het risico op beïnvloeding is levensgroot."

Groote’s advocaat Jasper Backx van Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten heeft geen goed woord over voor het onderzoek van Compander. ,,Hoewel gebruikelijk dat een verzekeraar de toedracht van de brand onderzoekt, moet dat objectief en onbevooroordeeld gebeuren. Daar is in dit geval absoluut geen sprake van.” Zo baseert Compander de brandstichting op de lampenolie en motorbenzine die tussen de resten is gevonden.

Minuscule hoeveelheid

De lampenolie is verklaarbaar, zegt Groote. Dat zat in flessen, bedoeld voor de olielampjes in het hotel. ,,De olie is zo gemaakt dat de lampjes bij het omvallen meteen doven.” De motorbenzine is niet door Compander zelf, maar door de politie aangetroffen. Backx: ,,Dat beweert Compander tenminste, de politie wil het niet aan ons bevestigen. Die weigert mijn cliënte enige inzicht in het onderzoek te geven. Opmerkelijk genoeg deelt de politie haar kennis wel met Univé.”

Maar zelfs als het waar is, betreft het hoogstens een minuscule hoeveelheid. Normaliter deelt de politie de onderzoeksmonsters met de onderzoekers van de verzekeraar. ,,Dat is nu niet gebeurd: de onderzoeksmonsters waren te klein om te delen. Er is hoogstens een halve druppel aangetroffen.” De veronderstelde motorolie zegt bovendien niets over de brandoorzaak. Op de zolder van het hotel lagen onder meer twee oude petroleumkachels opgeslagen.

Onvolledige verklaringen

Wat de elektra betreft, volgens Groote voldeed die wel degelijk aan de juiste normen. ,,Ik heb erg veel geld besteed aan de elektrische installatie. Die overtreffen de nieuwste eisen.”

Backx spreekt schande over hoe Compander zijn conclusies trekt. ,,Omdat het brandbeeld niet meer te achterhalen is, proberen ze via foto’s en gesprekken met betrokkenen achter de oorzaak te komen. Probleem is dat Compander niet doorvraagt en onvolledige of onjuiste verklaringen optekent. Op basis daarvan kunnen natuurlijk geen deugdelijke conclusies meer worden getrokken.”

Hij noemt de verklaring van de elektricien. ,,Gevraagd is of hij opdracht kreeg de installatie te controleren. De man antwoordt nee, waarop Compander ‘nee, het is niet gecontroleerd’ registreert. Dat klopt niet: de monteur heeft de elektra op eigen initiatief gecontroleerd.” En zo gaat het maar door, aldus Backx.

Belangenverstrengeling

Extra pikant is dat Compander voor 100 procent eigendom is van Univé. ,,Zo wordt de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Helemaal aangezien Compander het onderzoek met de polisvoorwaarden in de hand uitvoert.”

Inmiddels heeft Compander drie keer onderzoek gedaan op de brandplaats, de laatste keer zonder vooraf toestemming te vragen. Advocaat Backx, die daardoor geen eigen expert kon sturen om toezicht te houden, kwam er maanden later toevallig achter. ,,Wat Compander op de locatie heeft gedaan, houden ze geheim.”

Ondertussen zit Groote financieel vrijwel aan de grond. Zeker nu Aegon weigert de 80.000 euro voor de inboedel uit te keren. ,,Univé heeft Aegon meegedeeld dat er brandstichting in het spel is.” Daardoor dreigt Groote de huur van haar tijdelijke woning niet meer te kunnen betalen. Ook moet ze wellicht afzien van de diensten van advocaat Backx, die bij de rechtbank te Assen een rechtszaak tegen Univé heeft aangespannen.

Rechtszaak

Niet alleen financieel, ook psychisch gaat Groote er aan onderdoor. ,,Al die maanden van onzekerheid, ik kan er nauwelijks van slapen. Het spookt constant door mijn hoofd.” Backx vreest dat de rechtszaak nog wel een tijd kan gaan duren. Hij begrijpt niet waarom Univé steeds opnieuw onderzoek doet. ,,Als er geen enkel bewijs van brandstichting is en geen technisch sporenonderzoek meer mogelijk, is zo’n onderzoek na een maand toch wel klaar? De vereiste proportionaliteit is in dit geval zoek. Op deze manier maak je mensen kapot, het is schunnig.”

Reactie Univé en Compander

In een reactie zegt Univé niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan, nu deze nog onder de rechter is. Wel erkent Univé-advocaat Rikus Dontje van Univé in een toelichting dat brandstichting moeilijk te bewijzen zal zijn. ,,Dat er motorbenzine gevonden wijst daar op, maar harde bewijzen zijn er nu niet.” Sterker is het bewijs met betrekking tot de elektrische installatie, zeg hij. Die voldoet niet aan de juiste vereisten. ,,Daarvoor hebben we een deskundig bedrijf in de arm genomen.”

Univé ontkent schades snel af te wijzen. ,,Als verzekeraar zonder winstoogmerk hebben we er geen enkel belang bij om onze leden ten onrechte hun schadevergoeding te onthouden,” zegt Univé-woordvoerder Mark van der Wolf. ,,Dat zou indruisen tegen alles waar we voor staan.” De afgelopen drie jaar keerde Univé gemiddeld 85 procent van alle gemelde brandschades uit. ,,Dat gaat meestal om grote bedragen, over 2007 alleen al 26 miljoen euro. Vaak bleek niet eens aanvullend onderzoek nodig.”

Compander spreekt tegen dat het onderzoekswerk niet objectief zou zijn. Het bureau werkt volgende de gedragscode van het NIVRE, de brancheorganisatie van schade-experts, zegt woordvoerder Max Bentum. Ook beschikt Compander over een vergunning van het ministerie van Justitie. Volgens Bentum realiseert Compander zich goed dat de financiële belangen bij de schadeafhandeling groot is en dat afwijzing al snel tot een gang naar de rechter leidt. ,,Dit zorgt er mede voor dat het werk van onze onderzoekers altijd onder een vergrootglas komt te liggen en extra zorgvuldigheid gewenst is.”

4 Comments

Door maar één oplossing (niet gecontroleerd) op di, 4-6-2019 - 06:26

eens op zoek gaan naar...

Door Mevr.H.Groote (niet gecontroleerd) op ma, 29-10-2018 - 18:52

(Ook beschikt Compander over een vergunning van het ministerie van Justitie.) Toen nog wel!

We hebben Compander als onderdeel van Univé gemeld bij ministerie van justitie. Daarna is Compander in 2012 opgeheven wegens belangen verstrengeling. Zo stonden de zg. Onderzoekers oud-rechercheurs op de loonlijst van Univé. Terwijl niet aan de wettelijke eisen van recherche onderzoek werd voldaan. Ook kregen deze onderzoekers naar "waarheidsvinding" een bonus wanneer ze de uitkering op schade konden beperken. Dit is uit betrouwbare bron bekend. Nu 10 jaar later weigert Univé nog steeds de totale schade door de brand die geheel buiten schuld ontstaan is uit te keren.www.tovenaarsberghistorie.nl

Door Geert Leusman. ... (niet gecontroleerd) op ma, 15-5-2017 - 13:23

Wat een hopeloos gedoe. Ben je verzekerd tegen brandschade moet je ook nog bewijzen dat je het zelf niet hebt aangestoken? Ik dacht dat er alvorden iemand te betichten van brandstichting bewijs geleverd moet zijn. onomstotelijk vaste bewijslast! Niet geleverd dus waar schort het hierbij aan?

Geert Leusman

Door Henny Groote (niet gecontroleerd) op ma, 2-1-2017 - 20:00

Univé heeft de rechtszaak getraineerd zodat herbouwplicht onmogelijk werd.Pas 1 1/2 jaar na de brand de uitspraak: "er is dekking op de schade", eerste voorschot van UNIVÉ de valse beschuldiging was net voor de zitting ingetrokken door UNIVÉ. Zo gaat het vaak bij ondernemers omdat ze langer tijd zonder inkomsten zijn door verlies van het bedrijf zijn ze voor UNIVÉ een gemakkelijke prooi. Door de negatieve publiciteit in de media vanwege UNIVÉ's onterechte argumenten om dekking af te wijzen. Wil geen bank herfinanceren het schadebedrag wordt pas 3 jaar na de brand vastgesteld 40% lager dan de verzekerde som zonder enige vergoeding voor de vervolgschade zoals herhuisvesting advocaatkosten enz!! Na 8 jaar financiële ellendeis de schadeafhandeling nog steeds niet afgerond en het wachten op Univé is ondragelijk.