Fietsverzekering: meer premie dan uitkering

e-bike
Getty Images

Bij een doorlopende fietsverzekering komt er een moment dat de totaal betaalde premie hoger is dan de uitkering die de verzekerde zal ontvangen bij een totaal verlies door schade of diefstal. Dit moment verschilt sterk per verzekeraar. Ook de woonplaats speelt een rol.

Dat blijkt uit onderzoek van financieel onderzoeksbureau MoneyView. In dit onderzoek zijn de gemiddelde kosten en verzekerde waarde van een e-bike (€2500) en een stadsfiets (€700) in Amsterdam en het Groningse Winsum vergeleken. Voor de stadsfiets in Amsterdam is het kantelpunt gemiddeld na vijf jaar bereikt. Voor de Amsterdamse e-bike is dat zeven jaar. Fietsers in Winsum betalen minder dan Amsterdammers voor dezelfde dekking. Toch is al na zes jaar meer premie betaald dan de verzekerde waarde van een gewone fiets. Voor e-bikes duurt dat langer. Het onderzoek geeft niet aan hoe veel langer.

Doorlopende fietsverzekeringen keren gemiddeld in de eerste drie jaar meer dan 100 procent van de aanschafwaarde uit, omdat sommige verzekeraars in de eerste drie jaar een correctie toepassen voor mogelijk gestegen nieuwprijzen. In het vierde en de daarop volgende jaren neemt de vergoeding bij diefstal of totaal verlies sterk af, tot gemiddeld 38 procent van de nieuwwaarde. Aangezien dit een gemiddelde is, ligt de uitkering bij sommige fietsverzekeringen lager. De uitkering kan zelfs teruglopen tot slechts twintig procent van de nieuwwaarde.

MoneyView concludeert dat de premie/uitkering-verhouding van een doorlopende fietsverzekering in de eerste drie jaar prima is. Daarna wordt het minder en zeker vanaf het zesde jaar is het de vraag of het te verzekeren risico de premie nog wel waard is. 

Overigens worden er naast doorlopende fietsverzekeringen ook kortlopende fietsverzekeringen afgesloten. Deze hebben meestal een looptijd van drie of vijf jaar. 

Auteur 
Bron 
  • MoneyView