Liever geen eigen risico

Ruim twee derde van de Nederlanders vindt dat het verplichte eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Maar, als afschaffing leidt tot een hogere zorgpremie dan is nog maar een kleine dertig procent voorstander van afschaffing.

Dit blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Pricewise. Dit jaar betaalde bijna de helft van de verzekerde het volledige eigen risico dat is gekozen. Bijna vijf procent denkt nog voor het eind van dit jaar het eigen risico vol te maken. Slechts tien procent van de verzekerden maakte geen zorgkosten die door de basisverzekering worden gedekt, en betaalden dus nul euro eigen risico. De overgrote meerderheid (86,8 procent) koos in 2017 voor het standaard eigen risico van 385 euro. Dit jaar zal naar verwachting een ongeveer even grote groep voor het standaard eigen risico kiezen.

Hoog eigen risico

Slechts 7,94 procent, overwegend jonge mensen, heeft vorig jaar voor het hoogste eigen risico van 885 euro gekozen. Mannen doen dit iets vaker dan vrouwen. Van deze groep heeft ruim tien procent het eigen risico volledig betaald. Bijna veertig procent van deze groep heeft helemaal geen eigen risico betaald.

Dit jaar is 6,4 procent van de verzekerde van plan een hoog eigen risico te nemen. In de leeftijdsgroep tot 29 jaar is dit zelfs 13,4 procent, maar ook onder 60-plussers gaat 3,2 procent van de verzekerden voor het maximale eigen risico gaan. Tegenover een hoger eigen risico staat een lagere premie.

Bron: www.pricewise.nl/blog/meerderheid-nederlanders-voor-afschaffen-eigen-risico