Meer huurders vechten servicekosten aan

Man wordt helemaal gek van telefoon
Getty Images

Ruim 3.800 huurders hebben in 2023 de servicekosten van de huurwoning aangevochten bij de Huurcommissie. Dat zijn er bijna 2.400 meer dan in 2022, een stijging van ruim zestig procent. Van deze servicekostenzaken gaat meer dan een derde over wooncomplexen met tien of meer wooneenheden.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie over 2023. De Huurcommissie deed in 2023 ruim 13.000 uitspraken. Dat zijn er 900 mee dan het jaar ervoor. Huurders en verhuurders kregen ongeveer even vaak gelijk. Bij de servicekosten ligt dat anders. Woningcorporaties kregen in 42 procent van de zaken gelijk, private verhuurders in 10 procent. De huurder kreeg dus in de meerderheid van deze zaken gelijk. Waar de uitspraak leidde tot een verlaging van de servicekosten,  ging het gemiddeld om 660 euro per jaar.

De Huurcommissie constateert dat een deel van – met name – de private verhuurders de administratie niet goed op orde heeft. Ook voldoen de stukken tijdens een procedure niet altijd aan de vereisten. Zaken rond servicekosten nemen daardoor meer tijd in beslag.

Complexzaken

Bij servicekostenzaken in wooncomplexen met tien of meer wooneenheden kregen huurders vrijwel altijd gelijk. Bij deze zogeheten 'complexzaken' ontbrak de afrekening of waren de afgerekende servicekosten hoger dan toegestaan. Een deel van deze zaken betreft commerciële verhuurders die een kale huurprijs hanteren die binnen de sociale sector valt. Bovenop die kale huurprijs brengen ze een aanzienlijk bedrag aan servicekosten in rekening.

Soms betreft dit kosten die redelijkerwijs niet onder de servicekosten mogen vallen. Verhuurders brengen dan kosten in rekening voor de aanwezigheid van een fitnessruimte, muziekstudio of bioscoopzaal. Dit mag niet. Verhuurders moeten hiervoor een aparte overeenkomst sluiten met de huurders.

Auteur