Minder brand in woningen

Getty Images

Het aantal brandclaims op de inboedel- en opstalverzekering is vorig jaar met 11 procent gedaald. In 2018 werd er 80.582 keer een beroep gedaan op de verzekering na brandschade. In 2017 was dat nog 90.607. Er is wel een stijging van branden die zijn veroorzaakt door accu's en batterijen.

Dat blijkt uit de nieuwe Risicomonitor Woningbranden van het verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en Stichting Salvage. Verzekeraars ontvingen relatief de meeste brandclaims uit Limburg, 14 per 1000 huishoudens.

Uit Noord-Holland kwamen relatief de minste claims, 7 per 1000 huishoudens. De dag met verreweg de meeste brandclaims is 1 januari met 1758 claims, gevolgd door 31 december (966 claims) en 18 januari (836). Op die laatste dag trok een zeer zware storm over Nederland.

De meeste claims zijn van kleine aard. Verzekeraars kunnen deze samen met de klant oplossen. Bij 5117 claims kwam Salvage in actie Zij worden opgeroepen door de brandweer bij grote schades. Zij verlenen dan eerste hulp aan de bewoners, zoals het regelen van een slaapplaats.

Accu's of batterijen

Salvage kwam 100 keer in actie na een brand veroorzaakt door een accu of batterij. In 2017 was dit 72 keer het geval. De brandweer ziet meer branden ontstaan door lithium-ion batterijen. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in andere batterijen. Ze zitten in elektrische fietsen, speelgoed, smartphones en tablets. In een gemiddeld huishouden zijn 125 batterijen aanwezig, steeds vaker zijn dit lithium-ion batterijen.

Lithium-ion kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Vaak gebeurt dit tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele opladers, het overladen van de batterij of door beschadigingen. De brandweer heeft vanwege dit brandrisico tips opgesteld om lithium-ion batterijen veilig te gebruiken. Tips van de brandweer.

Bespaar vele euro's op uw inboedelverzekering.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Verzekeraars