Minder solidariteit bij zorgverzekering

Nederlanders zijn minder solidair met mensen die een slechte leefstijl hebben. Rokers, mensen die ongezond leven en mensen die veel drinken kunnen op de minste solidariteit rekenen. Deze groepen zouden volgens het merendeel van de mensen meer moeten betalen voor hun zorgverzekering.

Dit blijkt uit de NIVEL Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel. Solidariteit is hierbij de bereidheid mee te betalen aan de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen. Mensen blijken wel bijzonder solidair met anderen die niet zo'n goede gezondheid hebben of een genetische aanleg hebben voor een ernstige ziekte. Ook ouderen en mensen die veel naar de huisarts gaan, kunnen op solidariteit rekenen. Het grootste deel van de Nederlanders vindt dat deze groepen evenveel voor hun zorgverzekering moeten betalen als mensen met een goede gezondheid die minder vaak naar de huisarts gaan. Het verschil in solidariteit heeft mogelijk te maken met de eigen schuld gedachte: de betalingsbereidheid is hoger voor onvermijdbare zorgkosten dan voor vermijdbare zorgkosten die samenhangen met de leefstijl.

Daling

Gemiddeld genomen is de solidariteit gedaald van 73 procent in 2013 tot 63 procent in 2015. Er zijn grote verschillen. Bij hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen is de solidariteit hoger dan bij lageropgeleiden en mensen met een lager inkomen. Ook de mate van verwachte solidariteit is gedaald, van 60 procent in 2013 tot 54 procent in 2015. Verwachte solidariteit is de verwachting in hoeverre anderen solidair zijn. hier zijn de verschillen tussen hoog- en laagopgeleid en tussen hoog en laag inkomen minder duidelijk.
De solidariteit met de eigen groep is groot. Rokers zijn aanzienlijk solidairder met rokers dan niet-rokers. Hetzelfde beeld is te zien bij sporters en drinkers.

Bron: www.nivel.nl/nl/nieuws/nieuw-nivel-barometer-solidariteit-het-zorgstelsel