NZa wil minder zorgpolissen

Getty Images

Het aantal zorgpolissen is het afgelopen jaar toegenomen, maar die toename leidt niet tot meer keuze voor de consument. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa wil dat er binnen een verzekeringsconcern minder polissen komen die sterk op elkaar lijken.

Dat schrijft de NZa in een samenvattend rapport over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2021 waren er tien concerns met twintig zorgverzekeraars actief. Dat is een concern minder dan in 2020. Er worden 57 verschillende polissen aangeboden: 15 restitutie, 37 natura en 5 combinatiepolissen.
Er kwamen in 2021 in totaal twee polissen bij. IptiQ, het concern dat is gestopt, bood drie polissen aan. Deze zijn van de markt verdwenen. Daarnaast zijn er vijf nieuwe polissen bijgekomen. VGZ kwam met VGZ en ISA basis Keuze en UMC Ruime keuze op de markt. ONVZ introduceerde natura select van EUcare en Jaaah basis. De bestaande restitutiepolis van ONVZ is omgezet naar een combinatiepolis.

Minimaal verschil

Ondanks het grotere aantal polissen valt er voor de consument niet meer te kiezen. De NZa constateert dat diverse concerns polissen via verschillende risicodragers aanbieden die inhoudelijk gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Het aantal daadwerkelijk verschillende verzekeringen is 41 van de 57 aangeboden polissen.
Dit beeld is geflatteerd. De NZa bestempelt namelijk een aantal polissen als 'niet gelijk', hoewel ze weinig van elkaar verschillen. Vaak is het belangrijkste verschil een iets hogere of lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Zeker als een concern veel zorgverleners contracteert, zijn de verschillen tussen de polissen minimaal. De keuze voor de consument is dus kleiner dan op het eerste gezicht lijkt.

Budgetpolissen

Het aantal polissen met beperkende voorwaarden is fors gestegen van tien naar zestien in 2021. Deze polissen worden ook wel budgetpolissen genoemd. Sommige van deze polissen vergoeden minder dan 75 procent bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. De verzekerde moet dan meer dan een kwart van de rekening zelf betalen. Ook zijn er verzekeringen die minder dan zeventig procent van de apotheken en fysiotherapeuten hebben gecontracteerd. Budgetpolissen zijn goedkoop en ze zijn vooral gericht op jonge en gezonde verzekerden. De NZa vindt het geen gunstige ontwikkeling dat verzekeraars proberen jonge en gezonde verzekerden te selecteren.

Bron: NZa

Auteur 
  • Perry van Dijk