Patiënten mijden tandarts en fysio vanwege hoge kosten

Getty Images

Ruim een op de vijf mensen uit het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland heeft afgelopen jaar  zorg gemeden of uitgesteld omdat ze het niet konden betalen. Vooral mondzorg (45 procent) en fysiotherapie (23 procent) werden in 2022 vaak gemeden. Voor ruim de helft (57 procent) leidde dit tot pijn of klachten, voor 62 procent zorgde het voor extra stress of angst.

Dit blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 9.219 mensen naar de stapeling van zorgkosten onder mensen die zorg nodig hebben. Ook blijkt uit het onderzoek dat zorgkosten een grote impact hebben op andere financiële keuzes die mensen moeten maken. Het heeft dus ook invloed op de kwaliteit van hun leven.

Patiëntenfederatie Nederland noemt het een zorgelijke uitkomst. Ze vindt dat goede zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk hoort te zijn., terwijl dat nu niet het geval is. Hoe lager het inkomen, hoe vaker zorg gemeden wordt, aldus de Patiëntenfederatie Nederland.

Stapeling van kosten

Ruim de helft, 57 procent, van de ondervraagde deelnemers had in 2022 te maken met extra kosten vanwege een aandoening of beperking. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor vervoer, parkeren, een bepaald dieet of extra energiekosten. Het gevolg van deze stapeling van kosten op huishoudens is groot. In deze huishoudens vindt het mijden van zorg vaker plaats (26 procent) dan in huishoudens waar geen stapeling van zorgkosten is (14 procent).

De stapeling van zorgkosten heeft ook invloed op de kwaliteit van leven. Door deze kostenstapeling moeten huishoudens andere dingen laten, denk aan minder/niet op vakantie en minder/geen uitjes. Ongeveer een op de drie deelnemers heeft als gevolg van zorgkosten weleens iets moeten laten of anders moet doen.

Bron: Patientenfederatie
 

Auteur