Relatief meer onvolledige AOW

Getty Images

In het tweede kwartaal ontvingen 3.558.871 mensen AOW. Dat zijn er ruim twaalfduizend meer dan een jaar eerder. Ruim 677 duizend mensen, bijna twintig procent, ontvingen een onvolledige AOW. Dat zijn er vijfduizend meer dan een jaar eerder. Onvolledige AOW stijgt dus relatief sneller dan volledige AOW.

Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ontvangers van een onvolledige AOW zijn vaak op latere leeftijd naar Nederland gekomen of ze hebben tijdelijk in het buitenland gewoond of gewerkt.
Bijna tweederde van de AOW'ers (62,6 procent) ontvangt een samenwonenden pensioen, ruim een derde een alleenstaanden pensioen. Ruim een kwart van de AOW-gerechtigden is ouder dan tachtig jaar. Iets minder dan drieduizend mensen (minder dan 0,1 procent) zijn ouder dan honderd jaar.

Er zijn aanzienlijk meer vrouwen (53,4 procent) dan mannen (46,6 procent) die AOW ontvangen. Belangrijke oorzaak is dat vrouwen gemiddeld een langere levensverwachting hebben.

Buitenland
Ruim negentig procent van de AOW-ontvangers woont in Nederland of Caribisch Nederland. Zo'n 330 duizend ouderen woont in het buitenland, vooral in België (64 duizend) en Duitsland (48 duizend). Ook in traditionele emigratielanden als Canada (bijna 12,5 duizend) en Australië (11,5 duizend) wonen relatief veel Nederlandse AOW'ers.

Bron: SVB

 

Auteur 
  • Perry van Dijk