Schadeclaims geen geldige reden stopzetten verzekering

Een verzekeraar mag een volledig verzekeringspakket niet opzeggen als een verzekerde in korte tijd een relatief groot aantal schademeldingen doet. Dit is zeker het geval als deze reden niet in de voorwaarden is opgenomen.

Dit blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een verzekerde had een aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, woonhuisverzekering en vier autoverzekeringen afgesloten bij verzekeringstussenpersoon, die als gevolmachtigde optrad namens een verzekeraar. Eind vorig jaar zegde de tussenpersoon de verzekering op vanwege het grote aantal schadeclaims in de voorgaande zeven jaar. Het ging om één schadeclaim op de woonhuisverzekering, twee op de inboedelverzekering en acht op de vier autoverzekeringen, die deels niet door de verzekerde waren veroorzaakt. Ook kreeg de tussenpersoon het gevoel dat er 'verdachte omstandigheden' waren.

Langdurig verzekerd

Bij de Geschillencommissie vertelde de verzekerde dat hij al zo'n twintig tot vijfentwintig jaar via de tussenpersoon is verzekerd en dat er in een gezin met vier kinderen wel eens schade is. De Commissie stelde vast dat in de verzekeringsvoorwaarden niets stond over het beëindigen van de verzekering vanwege een te groot aantal claims. Los daarvan moet een verzekeraar in zo'n geval zorgvuldig overwegen of de situatie feiten ernstig is dat opzegging redelijk is. Dat is niet gebeurd. Bovendien vindt de Geschillencommissie het aantal claims niet zo hoog dat beëindiging van de verzekering op zijn plaats zou kunnen zijn. De tussenpersoon moet de verzekeringen daarom met terugwerkende kracht ongewijzigd voortzetten.

Bron: www.kifid.nl