Tevredenheid over budgetpolis

Een ruime meerderheid van Nederlanders met een voordelige budgetzorgverzekering is tevreden over deze verzekering. Zeventig procent is helemaal of deels tevreden en 42 procent beveelt dit type zorgverzekering zelfs aan. Slechts 14 procent is geheel of gedeeltelijk ontevreden over de eigen polis.

Dit meldt Zorgwijzer.nl op basis van een onderzoek van Nivel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aan het onderzoek deden  ruim 13.000 respondenten mee. Bij een budgetpolis gelden beperkende voorwaarden. Het is een naturaverzekering waarbij slechts een relatief klein aantal zorgverleners is gecontracteerd. Soms kunnen verzekerden slechts bij een ziekenhuis in de regio terecht.

Lage premie

Meer dan de helft van de respondenten heeft de budgetverzekering afgesloten vanwege de lage premie. Ook het zorggebruik speelt een rol: een kwart kiest voor een budgetpolis omdat ze weinig zorg verwachten te gebruiken. Als een verzekerde met een budgetpolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet de verzekerde een deel van de rekening zelf betalen. Deze eigen bijdrage staat los van het verplichte eigen risico. Voor spoedeisende hulp geldt dit niet. Spoedeisende hulp is altijd verzekerd, ook als er geen contract met het ziekenhuis is. Wel geldt het eigen risico.

Bijbetalen

Het blijkt dat 'budgetverzekerden' niet altijd weten dat zij moeten bijbetalen bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis. Bijna twintig procent is niet op de hoogte van de voorwaarden van de verzekering, 44 procent weet niet hoeveel ziekenhuizen er zijn gecontracteerd en 59 procent weet niet wat de maximale vergoeding is voor niet-gecontracteerde zorg. Bij een deel van de verzekerden met een budgetpolis komt de rekening na een behandeling in het ziekenhuis daardoor als een vervelende verrassing. In 2020 waren er  vier budgetverzekeringen, drie van Achmea en een van Univé. Het is nog niet bekend hoeveel budgetpolissen in 2021 worden aangeboden. Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars de voorwaarden en premies bekend van hun zorgverzekeringen voor 2021.