Verzekeraars ontvangen minder klachten

Het aantal klachten over verzekeringen is afgelopen jaar met bijna negen procent gedaald ten opzichte van 2019. Dit kwam vooral door een daling bij de zorgverzekeringen.

Dit blijkt uit gegevens van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In totaal werden bij 172 verzekeraars bijna 154.000 klachten in behandeling genomen over zorg-, schade en levensverzekeringen. De helft van de klachten, 69.000, ging over de zorgverzekering. Dat was twintig procent minder dan in 2019. Over levensverzekeringen werd juist vijftien procent meer geklaagd. Inhoudelijk gezien gaat bijna de helft van alle klachten over de schadeafhandeling en schade-uitkering.

Afhandeling
Gemiddeld duurt de afhandeling van een klacht 29 dagen. Dat is twee keer zolang als in 2019. Dit is vooral te wijten aan de trage afhandeling van klachten over uitvaartverzekeringen. Bij reisverzekeringen loopt de afhandeling een stuk vlotter, gemiddeld 10 dagen.

Bron: AFM.nl