Vrije advocatenkeuze niet verruimd

Getty Images

Verzekerden met een rechtsbijstandverzekering hebben een vrije advocatenkeuzen. Maar dit recht gaat niet zover dat een verzekerde altijd zelf op kosten van de verzekeraar een advocaat kan kiezen. Er moet een relatie zijn met een administratieve of gerechtelijke procedure.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid. Het oordeel van de Commissie van Beroep ligt in de lijn van bestaande Europese regelgeving en jurisprudentie. Eerder had de Geschillencommissie in een uitspraak het recht op vrije advocatenkeuze veel ruimer uitgelegd.  
In deze zaak draait het om een atlete die een sportrechtspecialist in de arm heeft genomen om een een publicatie over haar te laten rectificeren. In het tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond (NTB) was een artikel over haar verschenen vol met onwaarheden, foute citaten en een negatieve toon. De vrouw heeft hierdoor reputatieschade geleden en ze is inkomsten misgelopen. Daarom wilde ze een rectificatie. Rechtsbijstandverzekeraar DAS weigerde de kosten van de specialist, vijfduizend euro, te betalen omdat er geen procedure is gevoerd. De Geschillencommissie vond die weigering niet terecht.

Gerechtelijke procedure
De Commissie van Beroep concludeert dat er geen onbeperkt recht is op vrije advocatenkeuze. Volgens Europees recht is die vrije advocatenkeuze beperkt tot gerechtelijke of administratieve procedures. Een rechtsbijstandverzekeraar mag daarom de vrije advocatenkeuze beperken tot die procedures.
In dit geval is er geen relatie tussen de inzet van de sportrechtspecialist en een procedure of een fase in een procedure, aldus de Commissie van Beroep. De verzekering biedt in zo'n geval geen dekking. Voor de atlete in kwestie heeft de uitspraak geen financiële gevolgen. De verzekeraar heeft toegezegd de uitspraak van de Geschillencommissie na te komen, ongeacht de uitspraak van de Commissie van Beroep.

Premieverhoging
Het Verbond van Verzekeraars is blij dat de Commissie van Beroep de uitspraak van de Geschillencommissie heeft verworpen. Bij een flinke verruiming van de vrije advocatenkeuze zouden rechtsbijstandverzekeraar maatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld een hogere premie  of een eigen bijdrage, om verliezen op de verzekering te voorkomen. Voor veel consumenten zouden zulke maatregelen een rechtsbijstandverzekering onaantrekkelijker maken, waardoor zij minder gemakkelijk toegang tot het recht zouden krijgen.

Bron: Kifid, de verzekeraars 

Auteur 
  • Perry van Dijk