Inzage in uw medisch dossier

Iedereen die na de behandeling door een arts of hulpverlener met vragen zit, heeft recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. Hoe dient u een verzoek op inzage in?

In een medisch dossier wordt in principe alles bijgehouden wat er met een patiënt gebeurt. Over het algemeen worden deze gegevens tien jaar bewaard. En zo lang het dossier er is, hebt u zonder opgaaf van redenen recht op inzage en een kopie.

U kunt het dossier samen met de arts inzien zodat hij of zij de gegevens kan toelichten. Als er stukken zijn die ook op anderen betrekking hebben, bijvoorbeeld uw partner, mag u deze niet inzien. Deze informatie kan tijdelijk worden verwijderd of afgeplakt. Wilt u dat iemand anders namens u uw dossier raadpleegt, dan kan dat alleen met een machtiging.

Soms is een kijkje in het dossier met een telefoontje geregeld, andere instanties verlangen dat u een schriftelijk verzoek indient eventueel met een kopie van een identiteitsbewijs.

Nadat u een verzoek hebt ingediend, moet de arts ‘zo spoedig mogelijk’ inzage geven of een kopie maken. In de praktijk betekent dit binnen enkele weken.

Als inzage in het gehele dossier of een deel daarvan wordt geweigerd, kan het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (telefoon 0900-243 70 70, €0,10 pm) eventueel bemiddelen. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Kosten

Een zorgverlener mag een redelijke vergoeding vragen voor een kopie van een medisch dossier. Dat is meestal €0,23 per pagina met een maximum van €4,50 per dossier. Voor zeer uitgebreide boekwerken met bijvoorbeeld veel röntgenfoto’s geldt een maximale vergoeding van €22,50. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.