Klacht over beschadigde koffer - met voorbeeldbrief

koffer
Getty Images

U komt terug van vakantie en wacht bij de bagageband op uw koffer. Of u reisde per bus en de chauffeur haalt uw koffer uit het bagageruim. Helaas blijkt de koffer, en/of de inhoud, beschadigd te zijn. Wat kunt u doen?

Gratis voorbeeldbrief schade claimen

Per vliegtuig

Schade aan uw bagage moet u direct op de luchthaven van aankomst melden bij de daarvoor bestemde balie of loket. Dit bevindt zich altijd vóór de uitgang. Vraag naar het PIR-formulier (Property Irregularity Report). Daarnaast moet u binnen zeven dagen vanaf de dag van ontvangst van uw beschadigde bagage een schriftelijke klacht indienen. De bagagesticker op uw ticket is het bewijs dat u de bagage ook heeft ingecheckt.

In de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen wordt voor schade of vermissing van bagage vaak verwezen naar de Verdragen Van Warschau of Montreal. Deze verdragen gelden alleen bij internationaal luchtvervoer tussen landen die aan het Verdrag deelnemen.

Naast de algemene voorwaarden is in de verdragen ook de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vastgelegd. Bovendien is er een minimumvergoeding per kilo bagage vastgesteld. Daarbij geldt een maximumaantal kilo’s. Met de waarde van de bagage wordt bij deze vergoeding geen rekening gehouden.

Weigert de luchtvaartmaatschappij de schade te vergoeden neem dan contact op met het Europees Centrum voor de Consument.

Per bus

Meld de klacht bij de chauffeur. Maak een schriftelijke notitie van de melding en onderteken deze samen. Eenmaal thuis schrijft u een brief naar de maatschappij.
Een redelijke termijn waarop de maatschappij op uw klacht moet reageren is van twee tot maximaal vier weken.

Reisverzekering en reisorganisatie

Kijk de polis van uw reisverzekering na of er in de voorwaarden iets vermeld is over het melden van schade aan uw bagage.
Hebt u uw reis geboekt via een reisorganisatie dan is deze aansprakelijk voor de dienstverleners (bus, luchtvaartmaatschappij, hotel etc). Schade die niet door de luchtvaartmaatschappij wordt vergoed, kunt u bij de reisorganisatie claimen.

Stappenplan claimen schade aan koffer

  • Meld de beschadiging bij de balie en vraag om een schriftelijke bevestiging.
  • Neem, uiterlijk binnen zeven dagen, contact op met de luchtvaartmaatschappij, de reisorganisatie en/of uw verzekeringsmaatschappij.
  • Omschrijf de beschadiging zo precies mogelijk en sluit eventueel een foto bij. Vermeld datum en tijd waarop u de beschadiging heeft ontdekt. Bij vliegtuigmaatschappijen ook vluchtnummer en luchthaven van vertrek en aankomst melden.
  • Verstuur uw brief aangetekend.

Tips

  • Check bagage op uw eigen naam in en bewaar de sticker tot u uw bagage onbeschadigd terug hebt.
  • Vervoer kwetsbare goederen alleen in uw handbagage.
  • Verzeker het vervoer van dure goederen apart. De luchtvaartmaatschappij is beperkt aansprakelijk voor beschadiging aan uw bagage en bepaalde goederen kunnen uitgesloten zijn.

Gratis voorbeeldbrief schade claimen

Auteur 
  • Madeleine van de Wouw