Voorbeeldbrief: protesteer tegen een onterechte betaling

Boze man aan de telefoon
Getty Images

In een conflict met een leverancier of dienstverlener kan het soms handig zijn om een rekening niet te betalen. Je hebt dan een drukmiddel om de zaak alsnog gedaan te krijgen.

Maar de tegenpartij kan ook drukmiddelen inzetten, zoals invorderingsmaatregelen. Zolang niet duidelijk is wie juridisch gezien het gelijk aan zijn of haar kant heeft, kan het verstandiger zijn om de rekening toch te betalen. Om je rechten niet te verspelen, kun je betalen onder protest. Je drijft de zaak dan niet op de spits, maar geeft wel aan dat je het niet eens bent met (de hoogte van) de factuur. Gebruik deze voorbeeldbrief.

<Naam bedrijf>

T.a.v. de directie

<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en plaats>  

<Plaats>, <verzenddatum>

Onderwerp: betaling onder protest

Geachte heer, mevrouw,

Op <datum> ontving ik van u een rekening. Ik ben het niet eens met <de hoogte van> deze rekening, omdat <reden waarom je het niet eens bent met de rekening>.

Betaling onder protest
U dreigt met <invorderingsmaatregelen/weigeren het product terug te geven/weigeren de klus af te maken>. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie en dreigt verdere escalatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen. Het feit dat ik de rekening betaal, betekent niet dat ik het eens ben met de rekening. Ik behoud mij daarom ook alle rechten voor.  

Graag terugbetaling
Ik verzoek u om binnen 4 weken het <een deel van het > betaalde bedrag van € <…….> aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer <rekeningnummer>  t.n.v. <naam>.

Als ik niet binnen de gestelde termijn van u verneem, overweeg ik vervolgstappen. De kosten die hieraan verbonden zijn verhaal ik bij u. Ik ga er voorzichtig vanuit dat het niet zover hoeft te komen.

Verzending van deze brief
Ik wil er zeker van zijn dat u deze brief ontvangt. Daarom stuur ik ’m u zowel per aangetekende post als per gewone post en e-mail. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

<Handtekening>

<Voornaam en achternaam>
<Straatnaam en huisnummer>
<Postcode en plaats>

Auteur