Gevolgen van een inwonend kind

Vraag van de week

Mijn dochter komt door omstandigheden weer bij mij inwonen. Ik heb begrepen dat dit financiële consequenties heeft, onder andere voor mijn AOW, klopt dat?

Er zijn inderdaad financiële gevolgen, zo heeft het inkomen van uw inwonende dochter gevolgen voor de hoogte van de huurtoeslag en betaalt u meer voor de zuiveringsheffing van het riool. Uw AOW loopt echter geen gevaar. De Algemene Ouderdoms Wet kent namelijk een uitzondering voor samenwoners in de eerste graad, of wel de ouder-kind relatie. Er is wel lang sprake geweest of de kostendelersnorm ook voor AOW’ers zou gaan gelden. Ouders die met een kind samenwonen zouden dan gekort worden op hun AOW. Gelukkig heeft toenmalig staatssecretaris Sociale Zaken mevrouw Klijnsma dit voorstel uiteindelijk in de prullenbak laten belanden. De zogenoemde mantelzorgboete was daarmee van de baan en nu hoeft u dus niet meer te vrezen dat uw alleenstaande-AOW gekort wordt naar de gehuwden-AOW.

Om te weten of en hoeveel uw huurtoeslag minder wordt als uw dochter bij u komt wonen, kunt u een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst.Omdat twee bewoners meer vervuilen, gaat u als uw dochter bij u in komt wonen meer aan rioolheffing of zuiveringsheffing betalen. Wettelijk is het in ieder geval zo dat als u op 1 januari van een kalenderjaar met meer dan een persoon op een adres geregistreerd staat bij de gemeente, u dan drie vervuilingseenheden betaalt. Als alleenstaande betaalt u nu maar een vervuilingseenheid. Om te weten hoeveel u meer gaat betalen voor de zuiveringsheffing moet u  bij uw waterschap te raden gaan. Komt uw dochter dus in de loop van het jaar bij u wonen, dan gaat u pas meer zuiveringsheffing betalen na 1 januari 2019.

Fiscaal partner zult u tenslotte niet worden van elkaar omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. U bezit niet samen uw woning of hebt geen wederzijdse pensioenrechten of samen een kind. U blijft dus alleen over uw eigen inkomen en bezit aangifte inkomstenbelasting doen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.