Immateriële schade bij ontslag is belast loon

Als een werknemer een vergoeding krijgt voor psychische schade die samenhangt met zijn baan, dan geldt die schadevergoeding als belastbaar loon. Dit blijkt uit een advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Over het algemeen volgt de Hoge Raad deze adviezen op.

In deze zaak werd een arbeidsovereenkomst op verzoek van der werknemer bij de kantonrechter ontbonden. De werkgever vergoedde de ex-werknemer onder andere een bedrag van 85.000 euro voor immateriële schade. De ontslagprocedure was ingezet omdat de werkgever het buitengewoon verlof van de werknemer niet wilde verlengen. De werknemer op zijn beurt weigerde mee te werken aan frauduleuze praktijken van de werkgever. Die fraude was gericht op het binnenhalen van subsidies.

Loonbelasting
De belastingdienst beschouwde de 85.000 euro schadevergoeding als loon. De man meende dat het een onbelaste vergoeding was voor geleden schade. Het Gerechtshof oordeelde dat het bedrag van 85.000 euro rechtstreeks voortvloeide uit het vroegere dienstverband. Daarom moet het hele bedrag als loon uit dienstbetrekking worden gezien en dus kan de fiscus loonbelasting heffen over het bedrag. De advocaat-generaal geeft het Gerechtshof gelijk. Een vergoeding die een werkgever aan een werknemer geeft in het kader van ontslag, behoort tot loon uit dienstbetrekking. Een uitzondering is het als er onvoldoende relatie zou zijn tussen de vergoeding en de dienstbetrekking. In dit geval heeft het gerechtshof duidelijk gemotiveerd dat er een duidelijke relatie is en daarom adviseert de advocaat-generaal om de werknemer in het ongelijk te stellen.

Bron: www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/vergoeding-immateriele-schade-bij-ontslag-is.103940.lynkxuitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1696