Is naast de vaste vergoeding nog een onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk?

Wij betalen vanuit onze organisatie aan onze vrijwilligers de maximaal toegestane onbelaste vergoeding van €1.500 per jaar. Mogen wij daarnaast ook nog onbelast de reiskosten vergoeden?

Vrijwilligersorganisaties kunnen de kosten die vrijwilligers maken op twee manieren vergoeden, namelijk op basis van de werkelijk gemaakte (en aangetoonde) kosten of op basis van een vaste (forfaitaire) vergoeding. Kennelijk heeft u er binnen uw organisatie voor gekozen om de vrijwilligers een vaste vergoeding toe te kennen. In dat geval is het niet nodig dat de vrijwilligers de kosten daadwerkelijk maken en dat zij deze gemaakte kosten ook kunnen aantonen. 

Let echter op: U heeft het over het jaarlijkse bedrag aan forfaitaire vergoeding van €1.500. Wat u daarbij wel in het achterhoofd moet houden, is dat er hierbij tevens een maximale vergoeding van €150 per maand geldt en dat u daarbij ook rekening moet houden met een maximum uurtarief, namelijk:
•    voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder is de vergoeding per uur maximaal € 4,50
•    voor vrijwilligers onder de 23 jaar is de vergoeding per uur maximaal € 2,50

Als u voldoet aan bovenvermelde maximum bedragen per uur, per maand en per jaar is deze vergoeding onbelast en is er hierover dus geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. 

Nu u gebruik maakt van deze vaste vrijwilligersvergoedingsregeling, kunt u daarnaast niet nog apart een reiskostenvergoeding verstrekken. De vrijwilligers worden geacht deze onkosten vanuit de vrijwilligersvergoeding te betalen.

N.B. Volgends de belastingplannen  gaan genoemde bedragen per 1 januari 2019 omhoog tot €170 per maand en €1.700 per jaar. 

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).