Bericht eigen bijdrage Wmo komt later

Het bericht van het CAK over de eigen bijdrage Wmo is vertraagd. Het CAK wil zoveel mogelijk klanten in februari of maart een brief over de eigen bijdrage en/of rekening sturen. Dat lukt waarschijnlijk niet bij iedereen en dan kan het bericht pas in april komen.

Meer informatie op de website van het CAK.

Bron(nen):