Binnen hoeveel dagen moet iemand na overlijden begraven of gecremeerd worden?

Ik las pas een advertentie in de krant van een vage kennis die op 8 maart was overleden. Als ik de tekst uit de advertentie goed heb begrepen, zou de uitvaart pas plaatsvinden op 18 maart. Dit kan toch niet? Hierdoor zou de uitvaart pas plaatsvinden 10 dagen na het overlijden.

De zaken die zich afspelen rondom een overlijden zijn in Nederland geregeld in de Wet op de lijkbezorging. In deze wet en in de daaraan gekoppelde nadere ministeriele besluiten staat wat er moet gebeuren nadat iemand overleden is.

Ten aanzien van de tijd tussen overlijden en de begrafenis of de crematie is bepaald dat dit niet eerder dan 36 uur na overlijden mág en uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden móet plaatsvinden. Om deze termijn te bepalen worden de dag van overlijden en dagen in het weekend én feestdagen niet meegerekend. Aangezien er tussen 7 maart en 18 maart twee weekends zitten, vindt de uitvaart waar u het over heeft plaats op de zesde werkdag na het overlijden en dus binnen de toegestane termijn.

Als het door omstandigheden niet lukt om alles binnen deze zes werkdagen te regelen, bijvoorbeeld omdat er familie moet overkomen uit het buitenland, is uitstel mogelijk. In een dergelijk geval is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waarin de overledene zich bevindt.

Als de uitvaart eerder dan de gestelde 36 uur moet plaatsvinden dan is er bovendien toestemming nodig van de officier van justitie. Dit heeft te maken met het feit dat deze termijn is vastgesteld onder andere omdat de mogelijkheid tot strafrechtelijk onderzoek voor de politie open moet blijven.

Nicole GoudNicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen.