Controleer de huurverhoging

Huurverhoging
Getty Images

De Woonbond heeft een check op haar website geplaatst waarmee huurders kunnen controleren of de voorgestelde huurverhoging aan alle regels voldoet. Zo niet, dan is de huurverhoging met een bezwaar tegen te houden.

Voor veel bewoners van een sociale huurwoning is er dit jaar een wettelijke maximale huurverhoging van 3,1 procent. Bewoners met een hoog inkomen krijgen daar bovenop een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal vijftig of honderd euro. Welk van beide bedragen geldt, is afhankelijk van het inkomen. Huurders met een huur onder de driehonderd euro kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 25 euro. Dat is ook het geval als de huurder een laag inkomen heeft.

Huurverlaging

Huurders met een laag inkomen in een sociale huurwoning van een woningbouwvereniging gaan vanaf 1 juli maximaal 575 euro kale huur betalen. Een laag inkomen betekent minder dan 120 procent van het minimuminkomen. Het gaat om het inkomen in 2021. Huurders die nu al minder dan 575 euro betalen krijgen geen huurverlaging.

De woningbouwvereniging controleert het inkomen bij de Belastingdienst en stuurt een bericht naar huurders die recht hebben op de huurverlaging. Huurders die voor 1 juni 2023 geen bericht ontvangen en denken dat ze wel recht hebben, kunnen contact opnemen met de Huurcommissie. Dit moet voor 12 juli 2023 gebeuren.

Huurders van wie het inkomen in 2022 of 2023 daalde onder 120 procent van het minimum kunnen zelf contact opnemen met de woningbouwvereniging om huurverlaging te vragen.

Vrije sector

In de vrije sector is de huurverhoging dit jaar maximaal 4,1 procent. Staat er in het huurcontract een lager percentage, dan geldt het percentage uit het huurcontract.

Bron: Woonbond, Woonbond check, Juridisch loket

Auteur 
  • Perry van Dijk