Druk op 'verkeershufters' wordt opgevoerd

Mensen die zich misdragen in het verkeer worden vanaf nu harder aangepakt. Behalve agenten van de verkeerspolitie moeten ook alle andere agenten asociaal gedrag op de weg vaker gaan bekeuren. Dat zegt Paul Broer, plaatsvervangend hoofd verkeer van de Nationale Politie.

De politie wil actiever gaan handhaven en meer 'hufters' oppakken. ,,De verkeerspolitie kan het niet alleen, er ligt ook een taak voor alle andere agenten, zegt Paul Broer, plaatsvervangend portefeuillehouder verkeer van de landelijke politie en hoofd infrastructuur bij de politie Den Haag. ,,Alle politiemensen op straat en in de wijk moeten ingrijpen als ze in het verkeer asociaal gedrag waarnemen.’’ Dat zit nu nog niet altijd bij iedereen in het systeem, zegt Broer. ,,We kunnen daar nog een duidelijke slag maken.’’

Tijdens de afgelopen vijf jaar verdubbelde het aantal gemelde verkeersruzies van 3.140 in 2013 naar 6.340 in 2018, bleek dit voorjaar onderzoek van EénVandaag. Ook neemt het geweld tegen de politie toe: ruim 800 geweldsincidenten werden in 2018 gemeld, tegen 500 in 2017.
Ook de honderden weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen steeds vaker met agressie en geweld te maken.

De verkeerspolitie hoopt meer gebruik te maken van slimme technologie. Zo loopt momenteel een proef met mono-camera’s, die kunnen zien of automobilisten een smartphone vasthouden tijdens het rijden. ,,We  hoeven overtreders dan niet meer aan de kant te zetten, waardoor agenten meer tijd hebben voor andere overtredingen.’’

In enquêtes onder automobilisten naar verkeersergernissen staan agressief rijgedrag, bumperkleven, te laat invoegen en veel te hard rijden steevast bovenaan.

Bron: AD