Dit moet je regelen als je langdurig van huis bent

Getty Images

Overwinteren in het buitenland klinkt idyllisch en dat is het ook vaak. Maar het vergt ook het nodige geregel. De belangrijkste zaken op een rij.

Lopende zaken: geld & post

De automatisering neemt de overwinteraar veel zorgen uit handen. Er zijn bijna geen periodieke betalingen die niet met een automatische incasso kunnen worden geregeld. Uw overige bankzaken kunt u vanuit een internetcafé in het vakantieland prima beheren.

Maar toch zijn er zaken waarvoor u eigenlijk in Nederland moet zijn. Het leeghalen van de brievenbus bijvoorbeeld. Een buurman of familielid of iemand anders waar u vertrouwen in stelt, kan de post voor u schiften en urgente zaken aan u doorsturen. Een ander optie is alle post ongeopend laten doorsturen. Dat kunt u regelen via TNT Post. Vaak is het verstandig de politie te laten weten dat u langere tijd van huis bent.

Huisdieren: paspoort

Voor het vervoer van huisdieren binnen de EU gelden de volgende algemene regels: honden en katten hebben een EU-paspoort (verkrijgbaar via de dierenarts) nodig als zij op reis gaan naar het buitenland. In zo’n paspoort – verkrijgbaar bij de dierenarts – staat informatie over de identiteit van het dier, de gegeven vaccinaties en eventuele andere behandelingen. Honden, katten en fretten moeten worden ingeënt tegen hondsdolheid.

Dierenbezitters zijn tevens verplicht een identificatie (onderhuidse chip of tatoeage) bij hun dier aan te laten brengen. Regels voor het meenemen van dieren naar landen buiten de EU verschillen per land. U moet er bovendien rekening mee houden dat de eisen bij vervoer terug, dus van buiten de EU naar Nederland, weer anders kunnen zijn. Meer informatie is verkrijgbaar bij de dierenarts of de ambassade van het desbetreffende land.  

Het huis: verhuren

U kunt uw leegstaande huis in Nederland natuurlijk verhuren terwijl u van de zon geniet. Als het een huurwoning is, is er sprake van onderhuur en dat moet altijd in overleg met de verhuurder geregeld worden. In de meeste gevallen is enkele maanden onderhuur geen probleem.

Als u over een eigen woning beschikt, is de tijdelijke verhuur in principe geen probleem. Maar mocht u langer wegblijven, dan is het verstandig om de eventuele hypotheekvoorwaarden er nog even op na te slaan. Van sommige hypotheekverstrekkers mag u een eigen huis namelijk niet langdurig verhuren.

Verder is het van belang om bij verhuur de zaken goed te regelen in een tijdelijk(!) huurcontract. Ook als u aan vrienden of kennissen verhuurt. Anders geldt misschien het recht op huurbescherming en kunt u niet zomaar terug uw huis in op het moment dat u dat wilt. Voor de verhuur van eigen woning zijn er tal van bemiddelaars die de belangrijkste zaken regelen. Dat scheelt een hoop gedoe, maar daarvoor rekenen ze natuurlijk wel een vergoeding.

Verzekeringen: zelf samenstellen

Een doorlopende reisverzekering is sterk aan te raden voor wie langer dan twee à drie weken buiten Nederland op vakantie gaat. Het is wel een polis die makkelijk te veel dekking biedt. Kijk daarom eerst naar uw bestaande ziektekosten- en autoverzekering voor u besluit welke onderdelen u via de reisverzekering wilt laten veiligstellen.

Spoedeisende medische zorg binnen de Europese Unie wordt altijd 100 procent vergoed door de basisziektekostenverzekering. Overige zorg wordt binnen de basisverzekering vergoed tot het daarvoor in Nederland geldende tarief. Voor ruimere dekkingen in en buiten Europa bieden de meeste verzekeraars aanvullende modules. Een uitgebreide dekking is zeker nodig in landen waar de gezondheidszorg duur is of overwegend in private handen, zoals de Verenigde Staten.

Een belangrijke rubriek van de reisverzekering zijn de buitengewone of onvoorziene kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de extra verblijfskosten als uw reisgenoot in het ziekenhuis zou belanden. Dit is een standaardonderdeel van de verzekering, maar de uitkering kan sterk verschillen.

Doorlopende reisverzekeringen verschillen sowieso enorm in prijs. Bij een recent onderzoek van de Consumentenbond varieerden de prijzen bij vergelijkbare Europa-dekking tussen de €35 en ruim €100 voor twee personen. Met zijn tweeën de wereld rond kost bij de goedkoopste verzekeraar €50 en bij de duurste bijna €180. De goedkoopste was trouwens in alle gevallen de Hema, die een relatief hoog eigen risico van €100 per gebeurtenis kent.
Steeds meer verzekeringen zijn zelf samen te stellen. Hoe meer overbodige dekkingen u er buiten kunt laten, hoe goedkoper de verzekering. Wintersport, duiken en andere gevaarlijke sporten jagen de premie op. Hoe nuttig een bagageverzekering is, hangt af van de waarde van de spullen die u meesleept. Maar doorgaans is de uitkering bij verlies of diefstal teleurstellend, zeker als het spullen betreft die ouder dan twee jaar zijn.

‘Doorlopend’ is trouwens een wat misleidende term. Van veel verzekeraars mag u maximaal zestig dagen onafgebroken op reis zijn. Wie langer dan drie maanden weg wil, heeft minder keus of betaalt aanmerkelijk meer premie.
Niet alleen reisverzekeringen kennen beperkingen voor een verblijf in het buitenland. Loop daarom uw hele verzekeringspakket na op uitsluitingen. Sommige beperkingen zijn op te heffen met een aanvullende premie. In andere gevallen zult u naar een nieuwe verzekeraar moeten uitwijken. Een mooi moment om uit te zoeken of u al die verzekeringen echt nodig hebt en of u het pakket niet ergens anders goedkoper kunt onderbrengen.

Vergelijk hier gratis en onafhankelijk bijna alle reisverzekeringen!

Uitkeringen: kwartaalgrens

Wie een WW-, WAO-, ZW- of ANW-uitkering krijgt, mag in principe niet langer dan drie maanden in het buitenland verblijven. AOW’ers worden ontzien, maar de toeslag kan gevaar lopen als iemand langer dan drie maanden wegblijft. De Sociale Verzekeringsbank kan voorrekenen wat de eventuele gevolgen zijn. Daar kunt u ook terecht voor vragen over de opbouw van het pensioen tot uw 65e.

De auto: schorsen

Als u uw personenauto ten minste drie maanden niet gebruikt, kunt u bij de grotere postkantoren een schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen. Tijdens de schorsingsperiode bent u geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. U moet de auto dan wel ergens stallen, want u mag niet op de openbare weg komen met uw personenauto.

Nederlanderschap: postadres

Een langdurig verblijf in het buitenland kan in theorie uw positie als ingezetene van Nederland op de tocht zetten. Officieel moet u minimaal een derde deel van het jaar in Nederland zijn om ingezetene te kunnen blijven. Zolang u uw eigen huis(adres) aanhoudt of ingeschreven staat bij familie of vrienden is er geen reden om te verwachten dat iemand die regel zal toepassen. En zelfs als u slechts een postadres aanhoudt (zoals mensen doen die langdurig in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven), zal een lang verblijf in het buitenland niet gauw tot een onderzoek leiden. Maar niet elke gemeente is echter even coulant. Na vier maanden mag een gemeente een onderzoek starten.

Lees ook

Auteur 
  • Redactie