Onderlinge hulp grootste plus woongroep ouderen

Ouderen in een woongroep waarderen de onderling hulp, het sociaal contact en de gezelligheid. De inkomensgrenzen in de sociale huursector zijn voor veel woongroepen een knelpunt.

Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVOG). Nagenoeg alle ouderen in woongroepen (96 procent) waarderen de onderlinge steun en hulp, zonder in de hulpmodus te schieten, het meest. Ook het goede buren zijn (85 procent), gezelligheid en sociaal contact (84 procent) staan hoog in de top tien.

Inkomensgrenzen

Knelpunten zijn er ook. Bijna driekwart (74 procent) van de ouderenwoongroepen in de (sociale) huursector, ondervindt problemen met de maximale inkomensgrenzen, als gevolg van het ‘passend toewijzen’; 44 procent moet daarom soms geschikte kandidaten weigeren. 43 procent heeft moeite om geschikte nieuwe huurders te vinden.

Bij de LVGO zijn 150 woongemeenschappen van ouderen aangesloten. De meeste woongroepen zijn zelfstandige, levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimtes en gedeelde voorzieningen.

Bron(nen):