Waarom betalen de buren minder huur?

Jaap Roelants
Karine Hoenderdos

Sinds drie jaar wonen we in een huurappartement in Gelderland. We betalen bijna 900 euro kale huur. Maar onze nieuwe buren betalen ruim 100 euro minder. Dat vinden we heel zuur. Kan dat zomaar?

Dat is een vervelend idee, maar het kan wel.  
De Tweede Kamer heeft  in 2016 een wet aangenomen die woningstichtingen verplicht hun bewoners ‘passend’ toe te wijzen. Dat betekent dat ze vooral mensen met een lager inkomen met recht op huurtoeslag, moeten huisvesten. Anders gezegd: ze mogen niet teveel rijkere bewoners hebben.  Deze nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe bewoners. De oude huren blijven hetzelfde. Aangezien de huurtoeslaggrens dit jaar 737 euro bedraagt,  liggen nieuwe huren al snel onder die van u. Daaraan kunt u niets veranderen. De verhuurder moet de wet nakomen.


Voorheen betaalden nieuwe huurders vaak meer dan de vorige bewoners. Dat kwam omdat de woningbouwvereniging het ‘instapniveau’ van een huis of appartement verhoogde, door het puntensysteem strenger toe te passen.  Het puntensysteem bepaalt de maximum huurprijs van een sociale huurwoning. Maar voor de oudere huurders gold dat niet. Door de woningwet uit 2016 zie je dat nu minder.

Auteur