Elektrisch rijden en uw veiligheid

Het aantal elektrische auto’s op de weg neemt flink toe. Wat gebeurt er als zo’n auto betrokken raakt bij een ongeval?

Wanneer de brandweer arriveert op de plek van het ongeval, zal die allereerst de boel gaan verkennen. De brandweer onderneemt altijd deze vier stappen om een voertuig te stabiliseren en spanningsvrij te maken:

1. Auto in de Parkeerstand (P)
2. Activatie van de handrem
3. Motor uit
4. Sleutel(kaart) op minimaal vijf meter van de plek van het ongeval

De hulpdiensten zullen de bestuurder van de elektrische auto vragen naar de sleutelkaart waarmee de auto wordt gestart. Dit is van belang, omdat moet worden voorkomen dat de auto per ongeluk weer wordt opgestart en dan onder stroom komt te staan.

Elektrische auto: minstens zo veilig

Is een elektrische auto bij een ongeval betrokken, dan kunnen door de botsing onderdelen van de auto onder stroom komen te staan. Ook het risico op brand door kortsluiting is aanwezig. Maar… onderzoek van het Duitse expertisecentrum DEKRA heeft laten zien dat een elektrische auto bij brand minstens zo veilig is als een auto op benzine of diesel. Sterker nog: de vlammen- en rookontwikkeling bij brandende accu’s is duidelijk minder dan bij brandende benzine of diesel. Het vuur verspreidt zich bovendien minder snel omdat er geen brandbare vloeistof lekt.

Crash Recovery Systeem

Elektrische auto’s zijn opgenomen in het zogeheten ‘Crash Recovery Systeem’, een systeem dat gekoppeld is aan het kentekenregister. Wanneer de hulpdiensten het kenteken intoetsen, zien zij direct hoe ze de elektrische auto moeten benaderen: waar wel en niet te knippen, hoe het vuur te doven. De fabrikanten van elektrische auto’s stellen daarnaast uitgewerkte veiligheidsprotocollen beschikbaar. Hierin staat uitvoerig beschreven wat er moet gebeuren in geval van een incident.

Bronnen:
Kennisloket Gemeenten
Infopunt Veiligheid