Maximumsnelheid overdag terug naar 100 km/u: wat betekent het voor u?

Op alle Nederlandse snelwegen mag er tussen 06:00 uur 's ochtends en 19:00 uur 's avonds maximaal 100 km/u gereden worden. De maatregel moet begin volgend jaar ingaan. Dit heeft de coalitie recentelijk bekend gemaakt. Waarom is dit besluit genomen en wat betekent het voor u?

De snelheidsverlaging op de Nederlandse snelwegen is onderdeel van een pakket maatregelen die de overheid neemt om de stikstofuitstoot te verminderen.

Waarom is dat stikstof zo een probleem? 

Stikstof zit in de lucht en is van essentieel belang voor mensen en planten. Het is dus geen direct probleem. Het is wordt pas een probleem als er een teveel van is, zoals dat nu het geval is. De 'reactieve stikstof' vormt dan een bedreiging voor het milieu.

Stikstof bestaat uit ammoniak en stikstofoxiden. De ammoniak is afkomstig van de landbouw en de stikstofoxiden komen voornamelijk van het verkeer, de lucht- en scheepvaart en woningen. De kabinetsambitie om volgend jaar 76 duizend nieuwe woningen te bouwen kan niet gerealiseerd worden door de stikstofcrisis: er liggen naar schatting 18.000 bouwprojecten stil om de stikstofuitstoot een halt toe te roepen. 

Is alles opgelost met een snelheidsverlaging?

Nee, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet. In provincies als Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de opbrengst relatief groot, maar in de Randstand, waar de vraag naar woningen het grootst is, blijft stikstofwinst die te verkrijgen valt door een snelheidsbeperking beperkt. Betere opties dan het terugschroeven van de maximumsnelheid zijn er volgens gemaakte conclusies binnen de coalitiepartijen niet. 

Veevoer

Er zullen meer maatregelen gepresenteerd worden die op de langere termijn verlichting moeten brengen. Zo komt er een plan om boeren veevoer aan te bieden waar enzymen aan zijn toegevoegd die de stikstofuitstoot van de koeien doet afnemen. Dit levert veel voor het milieu op, maar deze maatregel is pas over ongeveer een half jaar uitvoerbaar. 

Hieronder leest u wat de snelheidsbeperking voor u als automobilist betekent. 

Langzamer rijden scheelt brandstof (en dus geld)

Auto's met een brandstofmotor moeten harder werken om 130 km/u aan te houden. Ook moeten deze auto's meer moeite doen om door de lucht te ''snijden'' wanneer de snelheid hoger is dan 100 km/u. Sommige modellen rijden zelfs 30% minder zuinig wanneer de snelheid hoger is. Dit geldt ook voor elektrische auto's. Onderzoeken tonen aan dat de zuinigste snelheid rond de 90 km/u uur ligt. Net zoals je bij een auto met brandstofmotor vaker moet tanken, vermindert harder rijden de actieradius van elektrische auto's en zorgt het ervoor dat je vaker moet laden. Je portemonnee zal dus niet klagen over de snelheidsverlaging.  

Minder files

Als er harder gereden wordt, belasten minder auto's de weg omdat ze er sneller weer vanaf zijn. Dat is tenminste wat je zou denken. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. We trappen het gaspedaal harder in, maar komen niet per se eerder aan op onze bestemming. De Nationale Databank Wegverkeersgegevens heeft daar een verklaring voor: het heeft deels te maken met de snelheidsverschillen tussen voertuigen onderling. Een auto die 130 km/u rijdt moet harder remmen voor een vrachtwagen die 80 km/u rijdt. Het verkeer erachter vergroot het remmende effect waardoor er meer vertraging ontstaat. 

Reistijd

Een uur lang 130 km/u rijden, zorgt er in theorie voor dat je eerder aankomt op je bestemming. De tijdwinst is niet schokkend: gemiddeld ben je ongeveer 6 minuten per uur sneller. In de praktijk komt het echter nauwelijks voor dat je een uur lang 130 kunt rijden. Dus dat tijdsvoordeel is eigenlijk te verwaardlozen.

Milieuopbrengst

Een auto die minder brandstoft gebruikt, stoot ook minder uit. Bij een lagere snelheid stoten we dus wel degelijk minder uit. Toch is de bijdrage aan de totale stikstofuitstoot erg klein. Volgens cijfers van het RIVM is de vierwieler verantwoordelijk voor slechts 6,1 procent van de totale uitstoot en levert de verlaging van de maximumsnelheid slechts 0,34 procent winst op. Toch voert het kabinet het plan door, omdat het directe stikstofbesparing oplevert. 

Bron: de Volkskrant, AD