Beleggers stappen uit groenfondsen

Fiscaal voordeel groene beleggingen gedaald

Getty Images

Particuliere beleggers hebben hun groene beleggingen verlaagd van 7,4 miljard euro in 2009 tot 4,6 miljard euro eind vorig jaar. Deze verlaging is een reactie op de vermindering van het fiscale voordeel voor groene beleggingen.

Dit blijkt uit een rapportage van de Algemene Rekenkamer. Door de versobering van het fiscale voordeel bespaarde de overheid over de jaren 2011 en 2012 84 miljoen euro, dat is 17 miljoen euro meer dan voorzien. Over 2013 zijn nog geen cijfers bekend. In 2010 hadden groene spaarders en beleggers twee fiscale voordelen: een vrijstelling in box 3 van ruim 55 duizend euro en een heffingskorting van 1,3% over het ingelegde vermogen. Deze heffingskorting is verlaagd tot 0,7%.

Groene beleggingen

De belastingdienst heeft acht groenfondsen aangewezen waarvoor het extra belastingvoordeel geldt. Iedere grote Nederlandse bank heeft een groenfonds. Het ingelegde geld wordt door de bank uitgeleend om milieuvriendelijke projecten te financieren tegen een lage rente. Het rendement op groene beleggingen is daardoor beperkt, maar dat wordt deels gecompenseerd door het belastingvoordeel. Voor beleggingen in sociaal-ethische fondsen en cultuurfondsen geldt sinds 1 januari 2013 geen belastingvoordeel meer.

 

 

 

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Geld & Recht