Bank hoeft levenstestament niet te registreren

Getty Images

Een bank is niet verplicht om een levenstestament in de administratie te verwerken. De grote banken doen dit wel, en daarom kan een klant eventueel overstappen om de zaken volgens het levenstestament te regelen.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een klant van LeasePlan Bank maakte in augustus vorig jaar een levenstestament op met daarin een algemene volmacht waarbij hij iemand aanwees om zijn financiële zaken te regelen. De bank wilde dit niet in haar administratie verwerken. De klant accepteerde dat niet en stapte naar de Geschillencommissie.

Model levenstestament

De Geschillencommissie constateerde dat een levenstestament niet bij wet is geregeld en dat er geen vormvereisten zijn. Er is ook geen wettelijk plicht om het levenstestament in de bankadministratie op te nemen. Bovendien is de verwerking niet eenvoudig. Een volmacht kan beperkt, algemeen, herroepelijk of onherroepelijk zijn. De administratie van de bank hoeft daar niet op ingericht te zijn. De Commissie vindt verwerking van een levenstestament wel wenselijk en wijst erop dat ING Bank, ANR Amro bank en Rabobank met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een model hebben opgesteld. Levenstestamenten die volgens dat model zijn opgemaakt, kunnen door deze banken worden verwerkt. De klant van LeasePlan Bank kan overstappen naar een van deze banken om de zaken volgens het levenstestament te regelen. LeasePlan Bank hoeft het levenstestament daarom niet in de administratie te verwerken.

Auteur