Consumenten klagen meer over banken

Klachten over banken
Getty Images

Het klachteninstituut Kifid heeft in 2022 zo'n drieduizend klachten inhoudelijk behandeld. Het aantal klachten over bankzaken nam toe, evenals in 2021. Het aantal hypotheekklachten daalde. Het aantal klachten over schadeverzekeringen in de afgelopen twee jaar is gedaald en het aantal beleggingsklachten bleef min of meer gelijk.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Kifid. Van de drieduizend inhoudelijk behandelende klachten is ongeveer de helft opgelost met bemiddeling of schikking, waarbij de consument en de financiële dienstverlener tevreden zijn. In 1.164 klachtzaken is een uitspraak gedaan. In 250 klachtzaken is de consument geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld. In 914 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Kifid ontving ook 2.256 niet-behandelbare klachten. Hiervan dienden 800 mensen een klacht in zonder die eerst te hebben voorgelegd aan hun financiële dienstverlener.
Bij de bemiddelingszaken hebben de bankklachten een groot aandeel, met 45 procent. Ook schadeverzekeraars (23 procent) en financiële adviseurs (21 procent) zijn vaak bereid om een oplossing via bemiddeling of schikking te vinden.

BKR

De meeste klachten, 858, kwamen binnen over banken, op de voet gevolgd door schadeverzekeringen met 828 klachten. Vorig jaar was dit omgekeerd en waren er meer klachten over schadeverzekeringen dan over banken. Klachten over kredietregistratie (BKR) vormen het op twee na grootste segment met 412 klachten, gevolgd door klachten over hypotheekzaken (390 klachten). Het aantal behandelde klachten over levensverzekeringen is gehalveerd tot 312 klachten. Behandelde klachten over beleggingszaken is stabiel met 220 klachten.

Bron: Kifid, Kifid: trends en ontwikkelingen

Auteur