Gouden tips van Pluslezers!

Getty Images

Naar aanleiding van sommige vragen en ­artikelen klimmen onze Pluslezers spontaan in de pen en geven Gouden Tips aan anderen.

Geld op je rekening vanuit de Verenigde Staten

Een lezer vraagt zich af wat te doen met de betaling van een pensioen dat in de Verenigde Staten is ­opgebouwd. De ­uitbetaling daarvan is een probleem, want cheques worden niet langer verstrekt en overmaken naar een ­rekening buiten de VS doet het fonds ook niet zomaar. Wat nu? Gelukkig kent Jan Breestraat een ‘escape’!

Open als Nederlander een rekening bij Transferwise en vul dit ­rekeningnummer op de juiste plaats in op Amerikaanse documenten als het belastingformulier. Dan krijg je helemaal geen ­cheques meer en worden ­bedragen, zoals bijvoorbeeld teruggaven, ­keurig netjes op je ­rekening bij Transferwise ­gestort. Dat is écht een oplossing; onder meer de IRS (de Amerikaanse belastingdienst, red.) weigert namelijk pertinent geld op buitenlandse rekeningen te storten.

De service van Transferwise gaat zo ver dat je als rekeninghouder zelfs een berichtje krijgt zodra er geld op je rekening is gestort. Vanuit Transferwise kan je via deze omweg eenvoudig geld naar je bankrekening in Nederland overboeken. Deze escape is uiteraard ook toepasbaar op andere soort­gelijke problemen. Voor veel mensen vast een verademing.

Recht op extra teruggave voor duizenden gepensioneerden

Werkten u en uw partner ­allebei vóór 1995? Dan heeft Jan de Haan een goede tip die hem honderden euro’s voordeel heeft opgeleverd.

Onlangs kreeg ik van iemand de tip om eens na te gaan of ik in aanmerking kom voor pensioenteruggave door ‘samenvallende diensttijd’. Dat heb ik gedaan en ik bleek recht te hebben op een flink bedrag. Die tip geef ik graag door aan de lezers van Plus Magazine, want vanuit het ­pensioenfonds (ABP) ben ik hier volgens mij nooit duidelijk over geïnformeerd. Of ik moet het gemist hebben, dat kan natuurlijk ook.

Het gaat om een compensatie voor een te lage pensioenopbouw bij ABP voor tweeverdieners die vóór 1995 allebei werkten. ABP vermoedt dat het om vele duizenden gepensioneerden gaat, want in die tijd bestond meer dan een op de drie huishoudens in Nederland uit tweeverdieners. 

Normaal gesproken zorgt ABP ervoor dat het pensioen dan ­automatisch berekend wordt, maar dat is niet altijd goed ­gegaan. Wie vermoedt voor de ­teruggave in aanmerking te ­komen, moet dat zelf controleren.

Om te beginnen geldt deze tip voor alle stellen van wie beiden pensioen hebben opgebouwd bij het ABP. Je hebt dan recht op een aanvulling op je pensioen en dat is te zien op de pensioenoverzichten. Neem bij twijfel contact op met het ABP.

Maar let op! Deze aanvulling geldt niet alleen als beiden pensioen hebben opgebouwd bij het ABP. Ook als er sprake was van pensioenopbouw bij een anders fonds, is er kans op extra pensioengeld. Tipgever Jan de Haan werkte bijvoorbeeld in het onderwijs (ABP) en zijn vrouw in de zorg (PFZW).

De hoogte van de compensatie verschilt van geval tot geval en is onder meer afhankelijk van het aantal jaren dat beide partners werkten; het aantal samenvallende dienstjaren. Maar het bedrag kan snel oplopen. In een voorbeeld op www.abp.nl haalt het fonds zelf een stel aan met vier samenvallende dienstjaren. Zij ontvingen een eenmalige ­uitkering van €4400 en hun ­pensioen ging netto met €25 per maand omhoog.

ABP heeft inmiddels een speciaal telefoonnummer voor gepensioneerden met vragen: 045-579 61 70. Ook nabestaanden die vermoeden dat een overledene een te laag pensioen heeft ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor deze compensatie.

Aanvullende zorgverzekering opzeggen bij opname in een verpleeghuis

In de rubriek Geldkwesties kregen we de vraag of het mogelijk is de aanvullende zorgverzekering gedurende het jaar op te zeggen bij ­opname in het verpleeghuis. De redactie vond daarvoor in eerste instantie geen aanknopingspunten, maar verschillende lezers hebben andere ervaringen.

» Een van hen schrijft: “Ik las uw antwoord over het opzeggen van de aanvullende verzekering bij opname in een verpleeghuis. U gaf aan dat dat alleen per kalenderjaar opgezegd kan worden. Ik heb een andere ervaring bij VGZ. Ik heb dat zelf laatst voor mijn moeder geregeld – al weet ik niet meer of ik dat nou met een telefoontje of per mail heb gedaan. Maar het opzeggen ging per kwartaal en ik kreeg zelfs het laatste kwartaal achteraf terug. Ik heb half maart opgezegd en kreeg vanaf 1 januari het geld terug. De besparing voor mijn vader, die ook in een verpleeghuis woont, is €700 per jaar. Ik had het graag eerder geweten, want hij zit er al langer.”

Andere lezers hebben vergelijkbare ervaringen met VGZ en CZ en hebben aanvullende pakketten stopgezet of aangepast, omdat dekkingen voor onder meer fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen niet meer nodig waren.

Wanneer iemand naar het verpleeghuis gaat en zorg krijgt op basis van de Wet Landurige Zorg (WLZ) kan het dus lonen contact op te nemen met de zorgverzekeraar en een eventueel overbodige aanvullende zorgverzekering stop te zetten. 

Heeft u een Gouden Tip? Laat het ons weten! Mail de redactie: geldenrecht@plusmagazine.nl of stuur een brief naar Plus Magazine, ­Redactie Geld&Recht, Postbus 44, 3740 AA Baarn.

Auteur 
  • Erik Bogaards