Ombudsman houdt zorgen voor CAK

Getty Images

Al vier jaar is de Nationale Ombudsman in gesprek met het CAK over de hoeveelheid klachten die hij jaarlijks over deze organisatie ontvangt. De Ombudsman blijft zich zorgen maken, vooral omdat het veel tijd kost om verbeteringen te realiseren. Burgers komen nog steeds in onlogische, soms pijnlijke situaties terecht.

Dat schrijft de Nationale Ombudsman aan de betrokken ministers, kamerleden en de Nederlandse Zorgautoriteit. De Ombudsman houdt de vinger stevig aan de pols. Maandelijks spreken medewerkers van de ombudsman met het CAK over de afhandeling van klachten en signalen en de doorgevoerde verbeteringen.

De ombudsman ziet ook verbeteringen, maar dat betekent niet dat alles is opgelost. Er komen nog veel klachten binnen bij de ombudsman. Vooral bij de inning van de eigen bijdragen voor de Wmo en de Wlz is de dienstverlening te vaak beneden peil. De belangrijkste oorzaak zijn verouderde ICT-systemen. Het CAK is bezig met verbeteringen. De Nationale ombudsman is hoopvol over de toekomst, maar hij is bezorgd over de korte termijn. Hij zet het intensieve contact met het CAK voort en hij roept burgers op problemen met het CAK te blijven melden.

Auteur 
  • Perry van Dijk