Recht op zorgtoeslag?

Vraag van de week

Op een verjaardag werd mij gezegd dat ik recht zou hebben op zorgtoeslag. Zelf heb ik hier nooit zo over nagedacht, maar hebben ze gelijk?

Dat zou kunnen. Op de site van de Belastingdienst vindt u veel informatie en een rekenhulp die berekent of u mogelijk in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Als u inderdaad in aanmerking komt voor zorgtoeslag, dan kunt u die met uw DigiD via de site van de Belastingdienst aanvragen.

Om u op weg te helpen. alvast wat criteria voor dit kalenderjaar. U mag - behalve dat u tenminste 18 jaar oud moet zijn en een zorgverzekering moet hebben - niet meer inkomen hebben dan het vastgestelde maximum. Voor 2016 mag uw inkomen als alleenstaande niet hoger zijn dan € 28.012. Hebt u een toeslagpartner dan mag het gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan maximaal € 33.765. Naast het inkomen is ook het vermogen dat u hebt op 1 januari van het jaar waarin u zorgtoeslag ontvangt van belang. In 2016 is dit voor een alleenstaande maximaal € 106.941 en met een toeslagpartner samen maximaal € 131.378. Hebt u meer vermogen op 1 januari 2016 dan hebt u geen recht meer op zorgtoeslag.
Zorgtoeslag over 2016 kunt u tot 1 mei 2017 aanvragen (of nog wat later als u uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting hebt gekregen). Vraagt u zorgtoeslag voor 2016 aan, dan ontvangt u vaak automatisch ook een beschikking voor het nieuwe kalenderjaar. Omdat de Belastingdienst eerst uitkeert en pas achteraf controleert, kan het gebeuren dat bij een onterecht ontvangen zorgtoeslag u alles weer terug moet betalen. Zorgt u er dus voor dat u de aanvraag zorgtoeslag met de juiste gegevens doet; dit voorkomt teleurstelling achteraf.