Stijging aantal waarschuwingen onveilige producten in Europa

Consumentenwaakhonden in Europa hebben vorig jaar 2257 keer gewaarschuwd voor gevaarlijke producten. Ten opzichte van 2017 is dat een lichte stijging. Vaak ging het om speelgoed dat niet aan veiligheidseisen voldeed.

In de meeste gevallen werd gewaarschuwd wegens schadelijke chemicaliën in producten of grote risico’s op verwonding. Daarnaast werden stikgevaar of kans op elektrische schokken vaak als reden genoemd. 

Ruim de helft van die producten was gemaakt in China. Ongeveer een kwart kwam uit Europa. In die gevallen ging het vaak om auto’s of motoren die door de fabrikant werden teruggeroepen. 

De informatie komt van Safety Gate, een samenwerkingsverband van lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein voor het bestrijden van gevaarlijke consumentenproducten. De landen kunnen na een melding maatregelen nemen om die spullen van de markt te halen, zoals het opleggen van een import- en verkoopverbod.

Bron(nen):