Veel alimentatieherzieningen verwacht

Veranderingen zorgen voor herzieningen

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en veranderen enkele andere kindregelingen. Voor betalers van kinderalimentatie kan dit een goede reden zijn om de rechter te vragen de alimentatie te verlagen of stop te zetten.

Mogelijke kwijtschelding alimentatie

Een belangrijke wijziging in de kindregelingen is dat sommige verzorgende ouders aanspraak kunnen maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogeheten ‘ alleenstaande ouderkop’. Dit wordt bepaald aan de hand van het inkomen en vermogen. De expertgroep Alimentatiezaken, een groep familierechters die zich bezighoudt met alimentatiezaken, heeft geadviseerd deze ouderenkop bij de berekening van de alimentatie in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Mogelijk is de niet-verzorgende ouder daardoor minder, of zelfs helemaal geen alimentatie meer verschuldigd.

Rechter

Alimentatiebetalers kunnen niet op eigen houtje beslissen de alimentatie te verlagen. Ze moeten hiervoor met een wijzigingsverzoek naar de rechter stappen. Bij deze procedure is een advocaat verplicht. De verwachting is dat veel alimentatiebetalers dit zullen doen.
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geeft tijdelijk adviezen over de hoogte van de alimentatie en hanteert daarbij dezelfde berekeningsmethode als rechters. Alimenttiebetalers kunnen zo inschatten of een wijzigingsverzoek zinvol is. Een advies van het LBIO kost vijftig euro.