We ervaren meer emotionele eenzaamheid tijdens coronacrisis

Bijna één op de drie Nederlanders voelt zich tijdens de coronacrisis emotioneel eenzaam. Ze missen een hechte of intieme band met anderen. Dat blijkt uit het rapport ‘Welbevinden ten tijde van corona’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

In het onderzoek van het SCP wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid is sprake van een gebrek aan sociale contacten. Emotionele eenzaamheid gaat over het missen van een hechte band. In 2019 voelde 21 procent van de mensen zich nog emotioneel eenzaam. In 2020 is dat gestegen naar 26 procent. 

Meer emotionele eenzaamheid onder 75-plussers

Mensen van 75 jaar en ouder zijn zich tijdens de coronacrisis eenzamer gaan voelen dan andere leeftijdsgroepen. Het aandeel emotioneel eenzamen in die groep is in een jaar tijd namelijk meer dan verdubbeld: van 16 procent in 2019 naar bijna 37 procent in 2020. Volgens het SCP kan dit komen doordat het emotioneel en intiem contact juist onder 75-plussers werd beperkt door de maatregelen. 

Geen toename in sociale eenzaamheid

Het aantal Nederlanders dat zich sociaal eenzaam voelt is door het coronavirus niet veranderd. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat er ondanks de lockdown genoeg mogelijkheden waren om in contact te blijven met naasten, bijvoorbeeld via (video)bellen of sociale media. Dat soort contacten zijn wellicht minder persoonlijk en intiem dan face-to-face contact, wat de stijging in emotionele eenzaamheid zou verklaren. 

Waardering van het leven

De ondervraagde Nederlanders geven hun leven in de tijd van corona gemiddeld een 7,3. Dat cijfer is niet lager dan eerdere jaren. Dat is opvallend, want in een onderzoek van EenVandaag dat eerder deze week werd gepubliceerd, gaf zes op de tien van de respondenten aan dat hun leven wel degelijk minder leuk is geworden door de crisis. De veranderingen in het sociale leven worden hierbij ook genoemd als een van de hoofdoorzaken. 

Bron: SCP