Belastingvrij geld schenken in 2022: hoe werkt dat?

Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen geld schenken. Hoeveel mag ik geven? Wat gaat de fiscus doen?

Zoals bekend mag je niet zomaar bedragen schenken, want dan pikt de Belastingdienst een graantje mee. Maar er zijn wel een aantal vrijstellingen, waardoor u geen of minder schenkbelasting hoeft te betalen.

Hoeveel mag ik schenken?

Zoveel als u wilt uiteraard. Maar slechts een beperkt bedrag mag u onbelast schenken. Over de rest betaalt u belasting. Hoeveel, dat hangt van de situatie af.

Eigen kinderen mag u in 2022 maximaal € 5.677 per jaar belastingvrij schenken. Voor tussen 18 en 40 jaar kunt u dat bedrag eenmalig laten verhogen tot €27.231. Het is ook goed als uw kind ouder is dan 40, maar diens echtgenoot nog wel tussen de 18 en 40 is. U moet wel zorgen dat het verzoek tot ophoging doet op uw aangifte, anders wordt de gift alsnog belast! Alles wat de bovenstaande schenkingen ontstijgt, wordt belast met schenkbelasting. De tarieven daarvan, vindt u hieronder.

Is het geld bedoeld voor de financiering van een dure studie, dan is de eenmalige vrijstelling nog hoger: €56.724

Is het geld bedoeld voor de eigen woning? Dan wordt de eenmalige vrijstelling nog hoger en ook wel de Jubelton genoemd. Die vrijstelling is in 2022: €106.671. Deze Jubelton wordt waarschijnlijk vanaf 2023 afgebouwd of afgeschaft.

Alle andere personen (echtgenoot, kleinkinderen, vrienden etc.) mag u maximaal € 2.274 per jaar belastingvrij schenken. Zodra uw schenking de vrijstelling ontstijgt, wordt alleen het meerdere belast.

Goede doelen zijn onder voorwaarden geheel vrijgesteld, meer daarover leest u up de site van de Belastingdienst.

Hoe hoog zijn de tarieven?

De tarieven voor schenkbelasting zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van de schenking en de relatie met de ontvanger. Naarmate de krijger 'verder van u af' staat, is er meer belasting verschuldigd.

Tariefgroep

  Waarde van de schenking Percentage
I eigen (pleeg)kinderen en echtgenoot/ geregistreerd partner - partners voor de schenkbelasting

van € 0 tot en met € 130.424

10%

€ 130.425 en hoger

20%

Ia (achter)kleinkinderen

van € 0 tot en met € 130.424

18%

€ 130.425 en hoger

36%

II overigen

van € 0 tot en met € 130.424

30%

€ 130.425 en hoger

40%

 

Als u precies wilt berekenen hoeveel u kwijt bent aan schenkingsrecht, kan het ook makkelijk met de calculator die de Belastingdienst op zijn site heef:

Hoe doe ik aangifte?

Als uw schenking de vrijstelling overstijgt, en u moet dus schenkbelasting gaan betalen, dan moet u aangifte doen van de schenking.

Aangifteformulieren vraagt u aan via MijnBelastingdienst.nl. De aangifte moet ingediend voor 1 maart in het jaar nadat u de schenking hebt gedaan. De aangifte hoeft alleen gedaan te worden, als u ook daadwerkelijk meer gaat schenken dan de vrijsteling, óf als u gebruik wilt maken van de eenmalige vrijstelling  voor kinderen tussen 18 en 40.

Let op:  U moet laten weten dat u beroep doet op de verruimde eenmalige vrijstelling, anders wordt de schenking alsnog belast.

De gevolgen van de schenking

Als de schenking wat groter is, dan verandert dit vermogensposities, zowel bij de krijger als de schenker. De schenker raakt geld kwijt, wat doorgaans betekent: minder belasting betalen. Goed nieuws dus. Maar de krijger kan rechten kwijtraken op uitkeringen en toeslagen door een hoger vermogen. Let daar goed op bij het doen van een schenking.

 

5 Comments

Door droom (niet gecontroleerd) op wo, 9-11-2016 - 16:55

Antwoord aan Henk:
Ja, kinderen moeten aangifte doen bij jaarlijkse inkomstenbelasting, volgens mij.
Willen ze dit niet dan kan je cash geven.

Door droom (niet gecontroleerd) op wo, 9-11-2016 - 16:51

Pas op: er wordt gesteld dat de gever schenkbelasting moet betalen. Volgens de belastingdienst moet de ontvanger schenkbelasting betalen!! Dat is ook logisch want de schenkbelasting komt ongeveer overeen met de erfbelasting qua tarieven. Bij erven zijn het ook de "erven" die de belasting betalen, not de overledene!!!
Iden dus met schenkbelasting

Door John (niet gecontroleerd) op ma, 7-11-2016 - 12:19

Dit blijft gewoon diefstal van de fiscus. Eerst belasten ze je bezit boven de pakweg 24000 euro per persoon (waar al belasting over betaald is en rente bijna niets is), en dan belasten ze nog het geld wat je schenkt. En als de ontvanger wat koopt betalen ze nog eens belasting in de vorm van BTW.

Enige oplossing is wat toestoppen. Gelukkig kunnen we nog (steeds) contant betalen. Nu weet je ook waarom de overheid van het contante geld af wil.

Door Mart (niet gecontroleerd) op za, 5-11-2016 - 18:31

We hebben al lang het voornemen om onze kinderen voor hun 40ste alle drie een schenking op papier te doen ter grootte van het in dat jaar geldende maximale bedrag voor de eenmalige vrijstelling. Tussendoor kwam nu de afgelopen jaren de mogelijkheid om je kinderen t.b.v. de aanschaf van een woning ook een eenmalige belastingvrije schenking te doen, hetzij die tot 100.000, het zij de verhoogde eenmalige vrijstelling van 53.016 euro. Daarvan gebruik makend hebben wij inmiddels 2 van onze kinderen 20.000 euro geschonken. Hoe zie het nu met ons eerstgenoemde voornemen? Kunnen we dat alsnog uitvoeren? (ca. 20.000 euro in het kader van de oorspronkelijke eenmalige schenkingsmogelijkheid)

Door Henk (niet gecontroleerd) op za, 5-11-2016 - 13:33

Moeten de kinderen en kleinkinderen, de giften van € 5304 en € 2122 als inkomen, aan de belasting opgeven ?