Beneficiair of zuiver aanvaarden?

Aanvaarden
Getty Images

Pas sprak ik met vrienden over het wel of niet aanvaarden van een erfenis door hen. Zij zeiden dat je eigenlijk altijd beter beneficiair kunt aanvaarden. Ik dacht juist dat dat nog niet zo lang geleden veranderd was omdat je na zuiver aanvaarden hier altijd nog op terug kunt komen als er opeens toch schulden blijken te zijn. Kunt u mij uitleggen hoe dit zit?

Als een erfgenaam niet weet hoe de nalatenschap er uit ziet, is beneficiair aanvaarden eigenlijk meestal een veilige keuze. Door op deze manier te aanvaarden voorkom je in elk geval dat je privé aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden in de nalatenschap. Wel krijgen de erfgenamen hierdoor te maken met de wettelijk (lichte of zware) vereffening van de nalatenschap Dit is net wat lastiger dan een ‘gewone’ afwikkeling omdat dit moet gebeuren volgens de wettelijke regels van vereffening. 

Waar u het over heeft, is de wetswijziging per 1 september 2016 (Wet BETS) die in het leven is geroepen om erfgenamen beter te beschermen. Kort samengevat heeft deze wetswijziging er met name voor gezorgd dat erfgenamen na een zuivere aanvaarding via de rechter alsnog beneficiair kunnen aanvaarden en de mogelijkheid krijgen om ontheven te worden van de verplichting om een schuld uit de nalatenschap uit privé te betalen. Dit is het geval als er sprake is van een onverwachte schuld die op een later moment opduikt. 

Anders dan veel mensen denken, betekent dit echter niet dat dit voor álle schulden geldt die naderhand naar voren komen. Het gaat hierbij om de uitleg van het begrip ‘onverwachte schulden’. Het is namelijk niet alleen van belang dat de erfgenamen de schulden niet kenden maar ook dat ze deze niet hadden kunnen of behoren te kennen. Anders gezegd: er is een onderzoeksplicht en van bepaalde schulden wordt sowieso al aangenomen dat deze bekend hadden kunnen zijn. Zo zullen een hypotheekschuld, debetsaldi van een rekening-courant, onbetaalde facturen en belastingschulden vrijwel nooit aangemerkt worden als een onbekende schuld. Ook de schuld die voortvloeit uit een of meer door de langstlevende ouder schuldig gebleven (niet-uitgekeerde) erfdelen van de kinderen wordt geacht bekend te zijn.

Het blijft dus oppassen geblazen. Weet u (te) weinig van een nalatenschap en wilt u elke aansprakelijkheid in privé voorkomen dan is beneficiair aanvaarden nog steeds in de meeste gevallen het verstandigst.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur