Erfbelasting legaat betalen

Vraag van de week

man en vrouw schrijven testament
Getty Images

Een goede vriend van mijn ouders heeft van hen per legaat een schilderij gekregen. Het schilderij is getaxeerd op €10.000. Wie betaalt de hierover verschuldigde erfbelasting?

Wie de verschuldigde erfbelasting betaalt, is afhankelijk van het feit of er in het testament van uw ouders een executeur is benoemd. Is dat inderdaad zo dan doet de executeur aangifte erfbelasting en kan deze in de aangifte aangeven wie de aanslag ontvangt en daarmee ook wie de verschuldigde erfbelasting betaalt. Geeft de executeur het legaat aan de vriend bij de aangifte erfbelasting op voor de getaxeerde €10.000 dan is er €2.317 erfbelasting verschuldigd over het legaat.

Ontvangt de vriend de aanslag zelf dan moet hij ook zelf betalen. Ontvangt en betaalt de executeur de aanslag van de verschuldigde erfbelasting dan moet de vriend de verschuldigde erfbelasting eerst aan de executeur betalen die dan vervolgens de belasting betaalt. Zou de vriend de verschuldigde erfbelasting moeten betalen maar doet hij dat niet, dan klopt de Belastingdienst uiteindelijk bij de executeur aan voor de betaling. Die kan het op zijn beurt weer verhalen bij de legataris, wat over het algemeen lastig is. De meeste executeurs houden daarom graag zelf de regie en doen ook graag zelf de betaling.

Zonder executeur kunnen de erfgenamen en dus ook de legataris zelf aangifte erfbelasting doen en ook zelf de aanslag ontvangen en betalen. Het is overigens aan te raden om de aangifte in dit geval toch voor alle erfgenamen en legatarissen tegelijk te doen zodat alle aangiften met dezelfde waarden wordt gedaan.

Omdat het over een stevig bedrag aan erfbelasting gaat, hadden uw ouders ook kunnen besluiten om het legaat vrij van rechten en kosten te geven. De verschuldigde erfbelasting (rechten) wordt dan uit de nalatenschap betaald. Met het vrij van kosten is het overigens oppassen want als het schilderij door een gespecialiseerde vervoerder naar de vriend gebracht moet worden, kunnen de kosten flink oplopen. Ook die kosten moeten bij vrij van rechten en kosten uit de nalatenschap betaald worden.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur