Ik weet niet meer of ik ooit een testament heb gemaakt; hoe kom ik hier achter?

Misschien een beetje vreemde vraag, maar ik was pas bij mijn erfcoach omdat ik wilde weten of het verstandig voor mij is om een testament op te maken. Toen zij vroeg of ik al eerder een testament had op laten maken, ging ik erg twijfelen. Ik dacht namelijk van wel maar ik heb hier niets thuis van kunnen vinden. Ook weet ik niet meer bij welke notaris ik dit mogelijk heb laten maken. Hoe kan ik hier achter komen?

Normaal gesproken kan iemand alleen informatie over een testament opvragen met (een kopie van) de overlijdensakte. Het Centraal testamentenregister (CTR) biedt dan antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft opgemaakt. Voor de situatie bij leven is dit echter anders. In feite bent ú zelf in dat geval eigenlijk de enige die daar antwoord op kan geven. Nu u dit niet meer precies weet, kunt u dit op de volgende manieren achterhalen:

  • U gaat zelf naar het CTR in Den Haag, wordt geïdentificeerd en ze kunnen u daar vervolgens hierover informeren of
  • U gaat naar een notaris die u identificeert en die vervolgens belt met het CTR om navraag te doen.

Als u te weten bent gekomen dat er een testament bestaat en bij welke notaris dit in de kluis zou moeten liggen, kunt u bij deze notaris verder informeren.

N.B. Overigens bestaat er voor wat betreft de informatieverstrekking over iemands testament vóór overlijden sinds 2016 een uitzondering voor curatoren, bewindvoerders en gevolmachtigden. Zij kunnen onder voorwaarden ook bij in leven zijn van hun cliënt of volmachtgever informeren bij het CTR of er een testament is opgesteld en bij welke notaris dit is in te zien.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.