Kan ik de schadevrije jaren van mijn overleden partner overnemen?

Auto strand
Getty Images

Mijn partner is overleden. Wij hadden één auto waar we samen in reden. De verzekering van de auto stond op naam van mijn man. Nu heb ik uiteraard zelf een autoverzekering nodig. Kunt u mij zeggen of het mogelijk is dat ik de op zijn naam staande schadevrije jaren kan overnemen? Het zou toch niet eerlijk zijn als ik weer helemaal op nul moet beginnen met de daarbij behorende forse premiestijging?

Zoals u zelf al aangeeft, hangt de hoogte van de premie voor een autoverzekering onder meer af van het aantal schadevrije jaren. Nu er veel jaren zonder schade is gereden, zal uw man, als polishouder, inmiddels aanzienlijk minder premie zijn gaan betalen dan iemand anders met schade(s). Schadevrije jaren worden immers opgebouwd op naam van de polishouder. 

Bij overlijden van de verzekerde is het bij de meeste autoverzekeraars al langer mogelijk om onder voorwaarden de schadevrije jaren over te schrijven op de achtergebleven partner. Als de verzekerde niet meer kan autorijden zetten de meeste autoverzekeraars de jaren ook over op de partner. Iedere verzekeraar had echter zijn eigen regeling hiervoor. 

Omdat dit verschillende beleid van verzekeraars tot onwenselijke situaties bij onder meer overlijden (zoals bij u) kon leiden, is er sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe regeling. Vanaf 2022 kunnen door een overledene opgebouwde schadevrije jaren worden overgedragen aan de partner die achterblijft. Dit geldt in elk geval voor alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Vanaf 2022 kunnen opgebouwde schadevrije jaren door een overledene onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de verzekeraar van uw auto. U moet hiervoor in elk geval op hetzelfde adres geregistreerd staan en in het bezit zijn van een rijbewijs. 

N.B. Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kunnen schadevrije jaren worden verdeeld. Het is wel zo dat de polishouder (dus degene met de schadevrije jaren)  in dat geval de verdeelsleutel bepaalt. Ook moet deze een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar.

Voor meer info >>

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud