Mag ik bijzondere voorwaarden in mijn testament opnemen

Mijn dochter zal het grootste gedeelte van mijn nalatenschap erven. Ik wil graag dat zij die besteedt aan een duurzaam huis. Maar ik ben er niet zo zeker van dat ze dat ook zal doen. Kan ik dit in een testament vastleggen? Of is een codicil al voldoende?

Testamenten waarin er allerlei voorwaarden verbonden worden aan het verkrijgen van een erfenis,  kennen we vooral uit detectiveromans of spannende televisieseries. Maar ook in het nuchtere Nederland komen er allerlei voorwaarden in testamenten voor.  Dat kan, maar voorop staat dat de erfenis vrij en onbezwaard verkregen kan worden.
In theorie zijn voorwaarden dus mogelijk, maar de vraag is hoe ver de erflater (u in dit geval) kan gaan. Het kan zijn dat er sprake is van een inferieure making, zoals dat in notaristhermen heet. Dan kan de erfgenaam het testament verwerpen. Die heeft dan recht op de legitieme portie, dat is de helft van het erfdeel.

De erfgenaam betaalt er dus een stevige prijs voor, maar heeft dan niets meer met de voorwaarden te maken. Daarmee zou u uw doel dus niet bereiken.

Het is aan uw notaris hoe hij met de formulering in het testament deze klippen gaat omzeilen. Daarbij rijst allereerst de vraag wat u precies bedoelt met een duurzaam huis. Is duurzaam in uw bedoeling degelijk, of denkt u aan isolatie of zonnepanelen.
En dan is er nog iets om in het achterhoofd te houden. Uw dochter kan uw nalatenschap en de voorwaarden gewoon aanvaarden, zonder heel uitputtend aan de voorwaarden te voldoen. Een beetje behoorlijk geïsoleerd huis kopen kan altijd. Is er dan een haan die er naar kraait?  Tja, degene die de nalatenschap straks afhandelt, kan een oogje in het zeil houden, maar gaat hij of zij dat ook echt doen? En hoe is dat te handhaven?

Daarnaast vraagt u of dit in een codicil te regelen is. Nee, dat kan niet. Een codicil is beperkt in te zetten en daarvoor zijn de bedragen die u noemt sowieso te groot. Meer over een codicil leest u in dit artikel.