Minderjarige kleindochter als erfgenaam; hoe regel ik dat?

Ik ben bezig met mijn testament en wegens persoonlijke omstandigheden wil ik graag dat mijn kleindochter vrijwel alles van mij erft. Zij is echter pas vijf jaar en de kans dat ze nog minderjarig is als ik overlijd is best groot. Hoe kan ik dit het best regelen?

Als een minderjarig kind erft heeft dit kind hier op grond van de wet totdat hij/zij 18 jaar is (meerderjarig is) geen zeggenschap over. Het beheer over het vermogen komt tot die tijd in principe aan de ouders toe. De ouders hebben namelijk van rechtswege het bewind over het vermogen van hun kind en zij hebben dan recht op de vruchten van dit vermogen.
Ik ken uw persoonlijke omstandigheden niet maar als u dit anders wilt regelen dan kan dit in uw testament. Er kan bijvoorbeeld een bepaling worden opgenomen dat de opbrengsten uit het vermogen uitsluitend ten goede komen aan uw kleindochter.

Als u wilt dat de ouders van uw kleindochter helemaal niets met uw erfenis van doen kunnen hebben, dan kunt u er voor kiezen om de erfenis onder testamentair bewind te laten erven. U kunt dan zelf iemand als bewindvoerder aanwijzen. Het geërfde vermogen valt hierdoor niet meer onder het bewind van de ouders. De bewindvoerder beheert de onder bewind gestelde goederen/erfenis. In de meeste gevallen zal het vermogen intact moeten blijven en de vruchten uitgekeerd aan de minderjarige erfgename/uw kleindochter. U kunt als erflater in uw testament hiervan afwijken en meer precies regelen wat de bevoegdheden en verplichtingen van de bewindvoerder inhouden.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.