Schenken (o.a. jubelton) aan kinderen; wat is dit jaar nog mogelijk?

Jubelton
Getty Images

Wij hebben twee kinderen die allebei jonger zijn dan 40 jaar. Onze oudste zoon hebben wij een paar jaar geleden al de jubelton geschonken. Onze dochter had nog geen eigen woning maar vermoedelijk gaat dit volgend jaar alsnog lukken. Als wij haar daarbij met een schenking willen helpen, wat is er dan nog mogelijk? En hoe zit het ook al weer met schenkingen die we jaarlijks aan allebei zouden willen doen; ook om ons vermogen wat af te romen?

Schenken, en dan met name jaarlijks schenken, waarbij u zo veel mogelijk gebruik maakt van de vrijstelling, is een mogelijkheid om over een lange periode vermogen vrij van schenkbelasting over te dragen en daarbij bij u mogelijk box 3 belasting en in de toekomst erfbelasting te besparen. In 2022 bedraagt de jaarlijkse algemene vrijstelling voor ouders aan kinderen €5.677.

Voor de aankoop van een eigen woning, verbetering of onderhoud van deze woning, voor aflossing hypotheek of afkoop erfpacht van deze eigen woning is het mogelijk om een veel hoger bedrag - de  jubelton - van €106.671 (2022) onbelast te schenken aan iemand tussen de  18 en 40 jaar. Dit is bij u bekend, want voor uw zoon heeft u hier immers al gebruik van gemaakt. Nu is het zo dat deze jubelton volgens de plannen van het kabinet afgeschaft zal worden. Zoals deze plannen er nu liggen mag u echter in 2022 nog het volledige bedrag schenken, ook als uw dochter dit jaar nog geen huis zou kopen. De besteding van dit bedrag mag namelijk over drie jaar uitgespreid worden; anders gezegd het bedrag van de schenking moet uiterlijk 31 december 2024 besteed zijn voor de eigen woning van uw dochter. Ik verwacht niet dat hier nog wijziging in kan en mag worden aangebracht. Dit is namelijk gewoon de geldende wetgeving tot en met 2022.

N.B. Anders is het als u het bedrag niet in een keer kunt schenken. Daarvoor gold in elk geval tot 2023 dat u het bedrag ook in drie jaar gespreid zou mogen schenken. Houd er in dat geval rekening mee dat de vrijstelling van het te schenken bedrag per 1 januari 2023 verlaagd zal worden naar €28.947 en dat de spreidingsmogelijkheid zal worden beperkt (bij schenkingen in 2022) of zelfs vervalt per 2023.

N.B. Ondanks dat er vanwege de vrijstelling geen schenkbelasting verschuldigd is, moet de ontvanger (uw dochter)  wel een beroep hierop doen. Als in 2022 geschonken wordt, moet zij vóór 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud