Testament wijzingen; volledig herroepen of bijstellen? En moet ik hiervoor naar dezelfde notaris?

Getty Images

20 jaar geleden heb ik een testament laten opstellen. Nu zijn er toch wat dingen in mijn leven veranderd en ik wil dit testament aanpassen. Vervalt daardoor automatisch mijn oude testament en moet ik hiervoor naar dezelfde notaris als 20 jaar geleden?

Als iemand een testament heeft gemaakt, is dit – als er verder niets gebeurt - voor altijd geldig. Een testament wordt aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. Als u niet meer achter de inhoud van uw testament staat, kunt u dit testament herroepen of wijzigen. Dit gebeurt bij de notaris. Meestal is er in dergelijke gevallen sprake van een volledige/algehele herroeping. In dat geval zal in het begin van de nieuwe akte aangegeven worden dat alle tot dan toe bestaande testamenten en codicillen worden herroepen. Hiermee verliezen deze hun rechtskracht.

Bij kleine wijzigingen kan ook gekozen worden voor het bijstellen van het eerdere testament. Zeker als hierbij niet helemaal voor een juiste formulering is gekozen, kan deze manier bij de uitvoering van het testament na uw overlijden tot vragen en onduidelijkheden lijden. De algehele herziening verdient dan ook over het algemeen de voorkeur en geeft de meeste zekerheid dat uw nalatenschap volledig overeenkomstig uw wensen zal worden afgewikkeld.
De notaris meldt tot slot (de wijzigingen van) het testament weer aan bij het Centraal Testamentenregister.

Voor het aanpassen of opmaken van een nieuw testament is elke notaris bevoegd. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris waar u uw huidige testament heeft laten maken.

N.B. Bovenvermelde regels zijn anders voor opgemaakte stukken die betrekking hebben op de lijkbezorging of op een eventuele orgaandonatie.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer.

Auteur 
  • Nicole Goud